Datakatalog for Statens vegvesen
NVDB Datakatalog versjon
NVDB Objektliste Statens vegvesen
NVDB Objektliste Nye Veier
Gyldig fra
Status
Merknad
Endring fra forrige versjon
Produkt- spesifikasjoner
Kvalitets- kontroller
2.16 4.6 1.04 2019.02.25 Offisiell Gyldig fra 25/2. Justert 9/3 Logg 2.16 Kommer Kommer
2.15 4.5 1.03 2018.12.03 Arkiv Gyldig til 25/2 Logg 2.15 PS 2.15 KK 2.15
2.14 4.4 1.02 2018.09.24 Arkiv Gyldig til 3/12 Logg 2.14 PS 2.14 KK 2.14
2.13 4.3 1.01 2018.05.28 Arkiv Gyldig til 24/9 Logg 2.13 PS 2.13 KK 2.13
2.12 4.2 1.00 2018.02.26 Arkiv Gyldig til 28/5 Logg 2.12

2.11 4.1
2017.29.11 Arkiv Gyldig til 26/2 Logg 2.11 PS 2.11 KK 2.11
2.10 4.0
2017.09.11 Arkiv Gyldig til 29/11 Logg 2.10

2.09 3.9
2017.05.29 Akiv Gyldig til 11/9 Logg 2.09 PS 2.09 KK 2.09
2.08 3.8
2017.02.27 Arkiv Gyldig til 29/5 Logg 2.08 PS 2.08 KK 2.08
2.07 3.7
2016.10.31 Arkiv Gyldig til 27/2 Logg 2.07 PS 2.07 KK 2.07
2.06 3.6
2016.06.20 Arkiv Gyldig til 31/10 Logg 2.06 PS 2.06 KK 2.06
2.05 3.5
2016.03.07 Arkiv Gyldig til 20/6 Logg 2.05 PS 2.05 KK 2.05
2.04 3.4
2015.10.12 Arkiv Gyldig til 7/3 Logg 2.04 PS 2.04 KK 2.04
2.03 3.3
2015.06.08 Arkiv Gyldig til 12/10 Logg 2.03 PS 2.03 KK 2.03
2.02 3.2
2015.03.23 Arkiv
Logg 2.02

2.01 3.1
2014.12.02 Arkiv Objektliste gyldig fra ca 5/12 Logg 2.01 PS 2.01 KK 2.01

DAKAT Light - med gjeldende* Datakatalog og kopling mot Vegkart.
* Selve oppdateringen kan komme litt etter at ny versjon settes i drift.

Gjeldende produktspesifikasjoner og kvalitetskontroller

Datakatalog med innhold som ikke er i Objektlista (versjon 2.02)
Neste Dakat versjon (for testing)
Neste Dakat versjon (for testing) med innlogging

Hvis du trenger å installerer Java på din maskin,
klikk på denne knappen.
Get Java Software


Java må være installert, og port 8080 må være åpen for utgående trafikk. Dette er vanligvis tilfelle. Snakk med driftsansvarlig hvis du er i tvil.