Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0104 Bruksklasse, uoffisiell
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2013-05-31
Definisjon:Angir bruksklasse. Foreløpig versjon.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2013-05-311Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

100 tonn-vegnettB

Aksellast, teleB

Bruksklasse teleB

Bruksklasse vinterB

Maks aksellast, skiltetB

Maks kjøretøylengde, skiltetB

Maks totalvekt kjøretøy, skiltetB

Maks totalvekt modulvogntogB

Maks totalvekt tømmertransportB

Maks totalvekt vogntog, skiltetB

Maks vogntoglengdeP

Maks vogntoglengde modulvogntogB

Maks vogntoglengde tømmertransportB

Maks vogntoglengde, skiltetB

Mobilkran-vegnettB

StrekningsbeskrivelseP

VeggruppeP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1343
OperatørÅrligBruksklasseBruksklasse er heldekkende
Strekninger som mangler bruksklasse
2383
BeggeÅrligBruksklasseBruksklasse skal inn i NVDB innen angitt frist
Bruksklassen ikke registrert inn i NVDB innen fristen
3353
BeggeÅrligMaks vogntoglengdeMaks vogntoglengde er angitt på alle objekter
Bruksklasse uten Maks vogntoglengde
4358
BeggeÅrligStreknings-beskrivelseStrekningsbeskrivelse er angitt på alle objekter
Bruksklasse uten Strekningsbeskrivelse
5344
BeggeÅrlig100 tonn-vegnett100 tonn-vegnett er angitt på alle objekter der 100-tonn-vegnett er etablert
Bruksklasse uten 100 tonn-vegnett der 100-tonn-vegnett er etablert
6345
BeggeÅrligBruksklasseBruksklasse er angitt på alle objekter
Bruksklasse uten Bruksklasse
7362
BeggeÅrligVeggruppeVeggruppe er angitt på alle objekter
Bruksklasse uten Veggruppe
8346
BeggeÅrligBruksklasse vinterBruksklasse vinter er angitt på alle objekter der verdi avviker fra sommerverdi
Bruksklasse uten Bruksklasse vinter der verdi avviker fra sommerverdi
9347
BeggeÅrligMaks aksellast, skiltetMaks aksellast, skiltet er angitt på alle objekter dersom skiltet verdi avviker fra standard bruksklasse
Bruksklasse uten Maks aksellast, skiltet dersom skiltet verdi avviker fra standard bruksklasse
10348
BeggeÅrligMaks kjøretøy-lengde skiltetMaks kjøretøylengde, skiltet er angitt på alle objekter dersom maks kjøretøylengde er skiltet
Bruksklasse uten Maks kjøretøylengde, skiltet dersom maks kjøretøylengde er skiltet
11349
BeggeÅrligMaks totalvekt kjøretøy, skiltetMaks totalvekt kjøretøy, skiltet er angitt på alle objekter der maks totalvekt kjøretøy er skiltet
Bruksklasse uten Maks totalvekt kjøretøy, skiltet dersom maks totalvekt kjøretøy er skiltet
12350
BeggeÅrligMaks totalvekt modulvogntogMaks vogntoglengde modulvogntog er angitt på alle objekter der verdien avviker fra totalvekt for vogntog generelt
Bruksklasse uten Maks vogntoglengde modulvogntog dersom verdien avviker fra totalvekt for vogntog generelt
13351
BeggeÅrligMaks totalvekt tømmer-transportMaks totalvekt tømmertransport er angitt på alle objekter der verdien avviker fra totalvekt for vogntog generelt
Bruksklasse uten Maks totalvekt tømmertransport dersom verdien avviker fra totalvekt for vogntog generelt
14352
BeggeÅrligMaks totalvekt vogntog, skiltetMaks totalvekt vogntog, skiltet er angitt på alle objekter der det er avvik fra standard bruksklasser
Bruksklasse uten Maks totalvekt vogntog, skiltet der det er avvik fra standard bruksklasser
15354
BeggeÅrligMaks vogntoglengde modulvogntogMaks vogntoglengde modulvogntog er angitt på alle objekter der det avviker fra lengde for vogntog generelt
Bruksklasse uten Maks vogntoglengde modulvogntog der det avviker fra lengde for vogntog generelt
16355
BeggeÅrligMaks vogntoglengde tømmer-transportMaks vogntoglengde tømmertransport er angitt på alle objekter der verdien avviker fra lengde for vogntog generelt
Bruksklasse uten Maks vogntoglengde tømmertransport der verdien avviker fra lengde for vogntog generelt
17356
BeggeÅrligMaks vogntoglengde, skiltetMaks vogntoglengde, skiltet er angitt på alle objekter der maks vogntoglengde er skiltet
Bruksklasse uten Maks vogntoglengde, skiltet der maks vogntoglengde er skiltet
18357
BeggeÅrligMobilkran-vegnettMobilkran-vegnett er angitt på alle objekter der vegstrekning inngår i vegnett som kan benyttes av mobilkran
Bruksklasse uten Mobilkran-vegnett der vegstrekning inngår i vegnett som kan benyttes av mobilkran
19385
BeggeÅrligMaks vogntoglengdeDersom Maks vogntoglengde tømmertransport eller Maks vogntoglengde modulvogntog er gitt skal Maks vogntoglengde være 19.5 meter
Bruksklasse uten Maks vogntoglengde satt til 19.5 meter der Maks vogntoglengde tømmertransport eller Maks vogntoglengde modulvogntog er gitt
20386
BeggeÅrligBruksklasseDer 100 tonn-vegnett = Ja, Maks totalvekt tømmertransport = 56 eller Maks totalvekt modulvogntog = 60 skal Bruksklasse være Bk10-50 eller BkT8-50
Bruksklasse uten Bruksklasse = Bk 10-50 eller Bk T8-50
21387
BeggeÅrligBruksklasse vinterDer Bruksklasse vinter er gitt, skal den avvike fra sommerverdi
Bruksklasse der Bruksklasse, vinter ikke avviker fra sommerverdi
22388
BeggeÅrligMaks aksellast, skiltetVerdi på skiltplate og Maks aksellast, skiltet skal stemme overens
Bruksklasse der Maks aksellast ikke stemmer overens med skiltplate
23389
BeggeÅrligMaks kjøretøy-lengde skiltetVerdi på skiltplate og Maks kjøretøylengde, skiltet skal stemme overens
Bruksklasse der Maks kjøretøylengde ikke stemmer overens med skiltplate
24390
BeggeÅrligMaks totalvekt kjøretøy, skiltetVerdi på skiltplate og Maks totalvekt kjøretøy, skiltet skal stemme overens
Bruksklasse der Maks totalvekt kjøretøy ikke stemmer overens med skiltplate
25391
BeggeÅrligMaks totalvekt vogntog, skiltetVerdi på skiltplate og Maks totalvekt vogntog, skiltet skal stemme overens
Bruksklasse der Maks totalvekt vogntog ikke stemmer overens med skiltplate
26392
BeggeÅrligMaks vogntoglengde, skiltetVerdi på skiltplate og Maks vogntoglengde, skiltet skal stemme overens
Bruksklasse der Maks vogntoglengde skiltet ikke stemmer overens med skiltplate
27749
BeggeÅrligBruksklasse teleBruksklasse tele er angitt på alle objekter der det finnes restriksjoner på kommunal veg
Bruksklasse uten Bruksklasse tele der det finnes restriksjoner på kommunal veg
28750
BeggeÅrligAksellast, teleAksellast, tele er angitt på alle objekter der det finnes restriksjoner på kommunal veg
Bruksklasse uten Aksellast, tele der det finnes restriksjoner på kommunal veg


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
343Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksklasseAlle Bruksklasser skal være registrert0 %0 %0 %
383AktualitetAndel avvik over en gitt verdi
BruksklasseBruksklasse skal inn i NVDB innen angitt frist10 dager10 dager1 år1 år
353Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Maks vogntoglengdeMaks vogntoglengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

358Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Streknings-beskrivelseStrekningsbeskrivelse skal være angitt på alle objekter0 %0 %

344Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
100 tonn-vegnett100 tonn-vegnett skal være angitt dersom Ja0 %0 %

345Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksklasseBruksklasse skal være angitt på alle objekter0 %0 %

362Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VeggruppeVeggruppe skal være angitt på alle objekter0 %0 %

346Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bruksklasse vinterBruksklasse vinter skal være angitt dersom verdi avviker fra sommerverdi0 %0 %

347Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Maks aksellast, skiltetMaks aksellast, skiltet skal være angitt dersom skiltet verdi avviker fra standard bruksklasse0 %0 %

348Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Maks kjøretøy-lengde skiltetMaks kjøretøylengde, skiltet skal være angitt dersom maks kjøretøylengde er skiltet0 %0 %

349Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Maks totalvekt kjøretøy, skiltetMaks totalvekt kjøretøy, skiltet skal være angitt dersom maks totalvekt kjøretøy er skiltet0 %0 %

350Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Maks totalvekt modulvogntogMaks totalvekt modulvogntog skal være angitt dersom verdien avviker fra totalvekt for vogntog generelt0 %0 %

351Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Maks totalvekt tømmer-transportMaks totalvekt tømmertransport skal være angitt dersom verdien avviker for vogntog generelt0 %0 %

352Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Maks totalvekt vogntog, skiltetMaks totalvekt vogntog, skiltet skal være angitt dersom avvik fra standard bruksklasser0 %0 %

354Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Maks vogntoglengde modulvogntogMaks vogntoglengde modulvogntog skal være angitt dersom verdien avviker fra lengde for vogntog generelt0 %0 %

355Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Maks vogntoglengde tømmer-transportMaks vogntoglengde tømmertransport skal være angitt dersom verdien avviker fra lengde for vogntog generelt0 %0 %

356Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Maks vogntoglengde, skiltetMaks vogntoglengde, skiltet skal være angitt dersom maks vogntoglengde er skiltet0 %0 %

357Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Mobilkran-vegnettMobilkran-vegnett skal være angitt dersom vegstrekning inngår i vegnett som kan benyttes av mobilkran0 %0 %

385Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet
Maks vogntoglengdeDersom Maks vogntoglengde tømmertransport eller Maks vogntoglengde modulvogntog er gitt skal Maks vogntoglengde være 19.5 meter0 %0 %0 %0 %
386Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet
BruksklasseDer 100 tonn-vegnett = Ja, Maks totalvekt tømmertransport = 56 eller Maks totalvekt modulvogntog = 60 skal Bruksklasse være Bk10-50 eller BkT8-500 %0 %0 %0 %
387Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet
Bruksklasse vinterBruksklasse vinter skal være angitt dersom verdi avviker fra sommerverdi0 %0 %0 %0 %
388Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltplateMaks aksellast, skiltetVerdi på skiltplate og Maks aksellast, skiltet skal stemme overens0 %0 %0 %0 %
389Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltplateMaks kjøretøy-lengde skiltetVerdi på skiltplate og Maks kjøretøylengde, skiltet skal stemme overens0 %0 %0 %0 %
390Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltplateMaks totalvekt kjøretøy, skiltetVerdi på skiltplate og Maks totalvekt kjøretøy, skiltet skal stemme overens0 %0 %0 %0 %
391Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltplateMaks totalvekt vogntog, skiltetVerdi på skiltplate og Maks totalvekt vogntog, skiltet skal stemme overens0 %0 %0 %0 %
392Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltplateMaks vogntoglengde, skiltetVerdi på skiltplate og Maks vogntoglengde, skiltet skal stemme overens0 %0 %0 %0 %
749Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bruksklasse teleBruksklasse tele skal være angitt dersom det finnes restriksjon på kommunal veg

0 %0 %
750Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Aksellast, teleAksellast, tele skal være angitt dersom det finnes restriksjon på kommunal veg

0 %0 %


4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen