Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0113 Høydemåling
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-10
Definisjon:Strekning med gitt høyde relatert til bestemt vegobjektforekomst. Inneholder egenhøyde start/slutt, samt høyde over vegkant.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2013-05-310Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Høyde over veg, sluttP

Høyde over veg, startP

Høyde, sluttP

Høyde, startP

KvalitetP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1576
BeggeÅrligHøydemålingMaksimalt antall dager fra endring skjer til den er registrert i NVDB
Maksimal antall dager ikke oppgitt innen registrering
2715
BeggeÅrligHøydebegrensningFrist for innlegging i NVDB for Høydemåling med "mor" = Høydebegrensning
Høydemåling der frist for innlegging i NVDB er overskredet
3713
BeggeÅrligHøydemålingHøydemåling må ha mor. Mulige objekttyper er gitt i assosiasjoner
Høydemåling uten mor
4571
OperatørÅrligHøyde over veg, sluttHøyde over veg, slutt er angitt på alle objekter
Høydemåling uten Høyde over veg, slutt
5572
BeggeÅrligHøyde over veg, startHøyde over veg, start er angitt på alle objekter
Høydemåling uten Høyde over veg, start
6573
BeggeÅrligHøyde, sluttHøyde, slutt er angitt på alle objekter
Høydemåling uten Høyde, slutt
7574
BeggeÅrligHøyde, startHøyde, start er angitt på alle objekter
Høydemåling uten Høyde, start
8593
BeggeÅrligHøyde over veg, sluttMaksimalt tillatt avik
Maksimalt tillatt høyde over slutt veg oversteget
9594
BeggeÅrligHøyde over veg, startMaksimalt tillatt avvik
Maksimalt tillatt høyde over start veg oversteget
10595
BeggeÅrligHøyde, sluttMaksimalt tillatt avvik
Maksimalt tillatt høyde, slutt, oversteget
11596
BeggeÅrligHøyde, startMaksimalt tillatt avvik
Maksimalt tillatt høyde, start, oversteget
12752
BeggeÅrligKvalitetKvalitet er angitt på alle objekter
Høydemåling uten Kvalitet
131898
BeggeÅrligMålt år€Målt år€ skal være angitt for nye målinger, der det er kjent for eksisterende
{Høydemåling} uten €Målt år€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
576AktualitetTidsperiode, forsinkelseHøydemåling0Frist for innlegging i NVDB skal være den samme som for "mor". For høydemåling til Høydebegrensing vil en annen frist gjelde90 dager90 dager

715AktualitetTidsperiode, forsinkelseHøydebegrensning0Frist for innlegging i NVDB for Høydemåling med "mor" = Høydebegrensning10 dager10 dager

713Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetHøydemåling0Høydemåling må ha mor. Mulige objekttyper er gitt i assosiasjoner0 %0 %

571Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde over veg, sluttHøyde over veg, slutt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

572Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde over veg, startHøyde over veg, start skal være angitt på alle objekter0 %0 %

573Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde, sluttHøyde, slutt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

574Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde, startHøyde, start skal være angitt på alle objekter0 %0 %

593Kvantitative egenskaper, nøyaktighetMaks tillatt avvik
Høyde over veg, sluttmaksimalt tillatt avik10 cm10 cm

594Kvantitative egenskaper, nøyaktighetMaks tillatt avvik
Høyde over veg, startmaksimalt tillatt avvik10 cm10 cm

595Kvantitative egenskaper, nøyaktighetMaks tillatt avvik
Høyde, sluttMaksimalt tillatt avvik10 cm10 cm

596Kvantitative egenskaper, nøyaktighetMaks tillatt avvik
Høyde, startMaksimalt tillatt avvik10 cm10 cm

752Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KvalitetKvalitet skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1898Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Målt årMålt år skal være angitt for nye målinger, der det er kjent for eksisterende0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen