Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.562013 Port/Dør
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-13
Definisjon:Åpning til/fra et rom/område. Kan åpnes og lukkes med dør eller port.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2013-10-181Tore PaulsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11001
OperatørÅrlig
Port/Dør er registrert
Port/Dør ikke registrert
21011
OperatørÅrlig
Port/dør skal være registrert i NVDB innen angitt frist
Port/dør ikke registrert inn i NVDB innen fristen
31002
BeggeÅrligTypeType er angitt på alle objekter
Port/Dør uten Type
41003
BeggeÅrligBruksområdeBruksområde er angitt på alle objekter
Port/Dør uten Bruksområde
51004
BeggeÅrligHøydeHøyde er angitt på alle objekter
Port/Dør uten Høyde
61005
BeggeÅrligBreddeBredde er angitt på alle objekter
Port/Dør uten Bredde
71009
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Port/Dør uten Geometri, punkt
81010
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Port/Dør som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
91119
BeggeÅrligMaterialeMateriale er angitt på alle objekter
Port/Dør uten Materiale
101118
BeggeÅrligBranndørBranndør er angitt på alle objekter
Port/Dør uten Branndør
111007
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikker er Statens vegvesen
Port/Dør uten Vedlikeholdsansvarlig
121120
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Port/Dør uten Eier
131911
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Port/Dør} uten €Byggeår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1001Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Port/Dør skal være registrert0 %0 %

1011AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1002Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1003Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1004Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
HøydeHøyde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1005Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BreddeBredde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1009Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1010Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1119Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialeMateriale skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1118Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BranndørBranndør skal være angitt dersom Ja0 %0 %

1007Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når Vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1120Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når Eier avviker fra vegeier0 %0 %

1911Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt på alle objekter0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen