Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.360214 Rekkverksende
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-07
Definisjon:en spesiell konstruksjon i begynnelsen eller slutten på et rekkverk. Det må være utformet og montert slik at faren for alvorlig personskade ved påkjøresel blir minst mulig (Håndbok N101 (231)).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Geometri, punktP

TypeP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1378
BeggeÅrlig
Rekkverksende er registrert
Rekkverksende ikke registrert
2542
BeggeÅrlig
Alle objekter skal være inne i NVDB innen angitt frist
Rekkverksende ikke registrert inn i NVDB innen fristen
3379
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Rekkverksende uten Geometri, punkt
4380
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Rekkverksende som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
5381
BeggeÅrligTypeType er angitt på alle objekter
Rekkverksende uten Type
61887
BeggeÅrligOppsettingsår€Oppsettingsår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Rekkverksende} uten €Oppsettingsår€
7544
BeggeÅrlig
En rekkverksende skal være koplet til et rekkverk
Rekkverksenden er ikke koplet til et rekkverk


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
378Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Rekkverksende skal være registrert0 %0 %

542AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Alle objekter skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

379Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

380Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

381Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType/forankring skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1887Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OppsettingsårOppsettingsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

544Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetRekkverk0En rekkverksende skal være koplet til et rekkverk0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen