Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0162 ATK-punkt
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2013-05-31
Definisjon:Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) på passerende kjøretøy ved hjelp av en fartsmåler og kamera som fotograferer fartsovertredere.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2013-05-311Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

EierB

Geometri, punktP

Id nummerP

KontollretningP

NavnP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1612
OperatørÅrligATK-punktATK-punkt er registrert
ATK-punkt ikke registrert
2684
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
ATK-punkt uten Geometri, punkt
3685
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
ATK-punkt som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
4686
BeggeÅrligId nummerId nummer er angitt på alle objekter
ATK-punkt uten Id nummer
5687
BeggeÅrligKontoll-retningKontollretning er angitt på alle objekter
ATK-punkt uten Kontollretning
6688
BeggeÅrligNavnNavn er angitt på alle objekter
ATK-punkt uten Navn
7683
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
ATK-punkt uten Eier der eier avviker fra vegeier
8689
BeggeÅrligGeometri, punktObjektet skal ligge innenfor en ATK, influensstrekning
ATK-punkt utenfor influensstrekning
9690
BeggeÅrligATK-punktObjektet skal høre til en ATK, influensstrekning
AKT-punkt hører ikke til influensstrekning


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
612Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle ATK-punkt skal være registrert0 %0 %

684Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

685Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

686Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Id nummerId nummer skal være angitt på alle objekter0 %0 %

687Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kontoll-retningKontollretning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

688Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

683Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierRegistreres dersom eier er en annen enn vegeier0 %0 %

689Topologisk konsistensVerdien er innenfor lovlig lovlig verdiområdeATK influens-strekningGeometri, punktObjektet skal ligge innenfor en ATK, influensstrekning0 %0 %

690Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetATK influens-strekning0Objektet skal høre til en ATK, influensstrekning0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen