Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.6080167 Detektor
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-12
Definisjon:En enhet som gir en impuls til styreapparatet når den blir aktivert av en trafikant.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2013-05-311Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

ArealB

BreddeB

BruksområdeP

DetektornummerB

Geometri, punktP

LengdeP

TypeP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1532
BeggeKvartalsvisDetektorDetektor er registrert
Detektor ikke registrert
2541
BeggeKvartalsvisDetektorEtter fysisk endring skal objektene være oppdatert i NVDB innen angitt frist
Detektor ikke oppdatert i NVDB innen angitt frist
3534
BeggeKvartalsvisBreddeBredde er angitt på alle objekter dersom induktiv sløyfe
Detektor uten Bredde dersom induktiv sløyfe
4535
BeggeKvartalsvisBruksområdeBruksområde er angitt på alle objekter
Detektor uten Bruksområde
5536
BeggeKvartalsvisDetektornummerDetektornummer er angitt på alle objekter ved detektor i signalanlegg
Detektor uten Detektornummer ved detektor i signalanlegg
6537
BeggeKvartalsvisFelt-beskrivelseFeltbeskrivelse er angitt på alle objekter
Detektor uten Feltbeskrivelse
7538
BeggeKvartalsvisGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Detektor uten Geometri, punkt
8540
BeggeKvartalsvisTypeType er angitt på alle objekter
Detektor uten Type
9539
BeggeKvartalsvisGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Detektor som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
10708
BeggeKvartalsvisLengdeLengde er angitt på alle objekter
Detektor uten Lengde
11747
BeggeKvartalsvisArealAreal er angitt på alle objekter dersom Type = Induktivsløyfe
Detektor uten Areal dersom Type = Induktivsløyfe
121949
BeggeÅrligOppsettingsår€Oppsettingsår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Detektor} uten €Oppsettingsår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
532Fullstendighet, manglende dataAndel manglende dataDetektor0Alle Detektor skal være registrert0 %0 %

541AktualitetTidsperiode, forsinkelseDetektor0Etter fysisk endring skal objektene være oppdatert i NVDB innen angitt frist10 dager10 dager

534Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BreddeBredde skal være angitt dersom induktiv sløyfe0 %0 %

535Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

536Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DetektornummerDetektornummer skal være angitt ved detektor i signalanlegg0 %0 %

537Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Felt-beskrivelseFeltbeskrivelse skal være angitt på alle objekter0 %0 %

538Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

540Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

539Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

708Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt dersom induktivsløyfe.0 %0 %

747Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArealAreal skal være angitt dersom Type = Induktiv sløyfe0 %0 %

1949Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OppsettingsårOppsettingsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen