Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.5860180 Nødtelefon
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-01-21
Definisjon:Fast montert telefon i tunneler eller på høyfjellsoverganger til bruk i nødsfall.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11229
OperatørÅrlig
Nødtelefon er registrert
Nødtelefon ikke registrert
21230
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Nødtelefon skal være registrert i NVDB innen gitt frist etter at det settes i drift
31231
BeggeÅrligInstalleringsårInstalleringsår er angitt på alle objekter
Nødtelefon uten Installeringsår
41232
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Nødtelefon uten Geometri, punkt
51233
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Nødtelefon som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
61234
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Nødtelefon uten Vedlikeholdsansvarlig
71235
BeggeÅrlig
Nødtelefon skal ha Nødstasjon som morobjekt
Nødtelefon uten datter til Nødstasjon
81236
BeggeÅrlig
Nødstasjon skal være plassert innen 20m fra Nødstasjon som er morobjekt
Nødtelefon ikke plassert innen 20 m fra Nødstasjon som er morobjekt


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1229Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Nødtelefon skal være registrert0 %0 %

1230AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1231Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
InstalleringsårInstalleringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1232Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1233Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

1234Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1235Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetNødstasjon0Nødtelefon skal ha Nødstasjon som morobjekt0 %0 %

1236Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetNødstasjon0Nødstasjon skal være plassert innen 20m fra Nødstasjon som er morobjekt0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen