Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.4080181 Lysmast
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-10
Definisjon:Mast i forbindelse med veg/gatebelysning.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11446
OperatørÅrlig
Lysmast er registrert
Lysmast ikke registrert
21447
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Lysmast ikke registrert innen fristen
31448
BeggeÅrligTypeType er angitt på alle objekter
Lysmast uten Type
41454
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Lysmast uten Geometri, punkt
51459
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Lysmast som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
61449
BeggeÅrligTotal mastelengdeTotal mastelengde er angitt på alle objekter
Lysmast uten Total mastelengde
71450
BeggeÅrligEttergivende mastEttergivende mast er angitt på alle objekter med ettergivende mast
Lysmast uten Ettergivende mast
81451
BeggeÅrligRAL-kodeRAL-kode er angitt på alle objekter der mast er lakkert
Lysmast uten RAL-kode
91452
BeggeÅrligUtliggerUtligger er angitt på alle objekter med utligger
Lysmast uten Utligger
101453
BeggeÅrligBardun streverBardun/strever er angitt på alle objekter med bardun/strever
Lysmast uten Bardun/strever
111456
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Lysmast uten Eier
121457
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Lysmast uten Vedlikeholdsansvarlig
131458
BeggeÅrligEier, navnEier, navn er angitt på alle objekter der eier er privat
Lysmast uten Eier, navn
141899
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Lysmast} uten €Byggeår€
151460
BeggeÅrligBelysningspunktLysmast med samme stedfesting som Belysningspunkt skal være datter til belysningspunktet
Lysmast som ikke er datter til Belysningspunkt


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1446Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Lysmast skal være registrert0 %0 %

1447AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1448Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1454Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1459Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

1449Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Total mastelengdeTotal mastelengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1450Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Ettergivende mastEttergivende mast skal være angitt hvis det er en ettergivende mast0 %0 %

1451Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
RAL-kodeRAL-kode skal være angitt hvis lakkert mast0 %0 %

1452Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UtliggerUtligger skal være angitt hvis det er utligger0 %0 %

1453Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bardun streverBardun/strever skal være angitt hvis Ja0 %0 %

1456Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1457Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1458Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

1899Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1460Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBelysningspunkt0Lysmast med samme stedfesting som Belysningspunkt skal være datter til belysningspunktet0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen