Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0183 Kabelbru/stige
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2013-10-31
Definisjon:Anordning for framføring av kabler, f.eks. i tunnel.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

EierB

Eier, navnB

Geometri, linjeP

InstalleringsårP

VedlikeholdsansvarligB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1918
OperatørÅrlig
Kabelbru/stige er registrert
Kabelbru/stige ikke registrert
2925
OperatørÅrlig
Objektet skal være registrert i NVDB innen angitt frist etter at påmonterte kabler settes i drift
Kabelbru/stige ikke registrert innen angitt frist
3919
BeggeÅrligInstalleringsårInstalleringsår er angitt på alle objekter
Kabelbru/stige uten Installeringsår
4920
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Kabelbru/stige uten Geometri, linje
5921
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Kabelbru/stige som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
6922
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Kabelbru/stige uten Eier
7923
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Kabelbru/stige uten Vedlikeholdsansvarlig
8924
BeggeÅrligEier, navnEier, navn er angitt på alle objekter der eier er privat
Kabelbru/stige uten Eier, navn


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
918Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Kabelbru/stige skal være registrert0 %0 %

925AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Objektet skal være registrert i NVDB innen angitt frist etter at påmonterte kabler settes i drift90 dager90 dager

919Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
InstalleringsårInstalleringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

920Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

921Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

922Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

923Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

924Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen