Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.5280199 Trær
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-08-26
Definisjon:Trær er flerårige vedaktige planter som har definert stamme og krone. Omfatter både enkelttre, grupper av trær og alleer mm. Skal skjøttes som parklik vegetasjon.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

AntallB

Avstand, innbyrdesB

EierB

Geometri, punktP

PlantetidspunktB

RegistreringsdatoB

Treslag, botanisk navnB

Treslag, norsk navnB

Type/grupperingP

Type/kategoriP

VedlikeholdsansvarligB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11356
OperatørÅrlig
Trær er registrert
Trær ikke registrert
21357
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Trær ikke registrert innen fristen
31361
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Trær som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
41360
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Trær uten Geometri, punkt
51365
BeggeÅrligType grupperingType/gruppering er angitt på alle objekter
Trær uten Type/gruppering
61366
BeggeÅrligType/kategoriType/kategori er angitt på alle objekter
Trær uten Type/kategori
71358
BeggeÅrligAntallAntall er angitt på alle objekter der objektet representerer mer enn et tre
Trær uten Antall
81362
BeggeÅrligPlantetidspunktPlantetidspunkt er angitt på alle objekter hvis nyplating
Trær uten Plantetidspunkt
91363
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Trær uten Eier
101364
BeggeÅrligRegistreringsdatoRegistreringsdato er angitt på alle objekter når stammediameter, høyde, kronediameter eller vekstfase er registrert eller endret
Trær uten Registreringsdato
111367
BeggeÅrligTreslag, norsk navnTreslag, norsk navn er angitt på alle objekter der Botanisk navn ikke er gitt
Trær uten Treslag, norsk navn
121368
BeggeÅrligTreslag, botanisk navnTreslag, botanisk navn er angitt på alle objekter Norsk navn ikke er gitt
Trær uten Treslag, botanisk navn
131370
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Trær uten Vedlikeholdsansvarlig


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1356Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Trær skal være registrert0 %0 %

1357AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1361Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1365Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type grupperingType/gruppering skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1360Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1366Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type/kategoriType/kategori skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1358Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AntallAntall skal være angitt hvis objektet representerer mer enn et tre0 %0 %

1362Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
PlantetidspunktPlantetidspunkt skal være angitt hvis nyplanting0 %0 %

1363Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1364Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
RegistreringsdatoRegistreringsdato skal være angitt om Stammediameter, Høyde, Kronediameter og Vekstfase er gitt eller endret0 %0 %

1367Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Treslag, norsk navnTreslag, norsk navn skal være angitt for nyanlegg om Botanisk navn ikke er gitt0 %0 %

1368Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Treslag, botanisk navnTreslag, botanisk navn skal være angitt for nyanlegg om Norsk navn ikke er gitt0 %0 %

1370Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen