Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.6340208 Basseng/Magasin
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-13
Definisjon:Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

ArealP

BruksområdeP

EierB

Geometri, punktP

VedlikeholdsansvarligB

VolumP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11594
OperatørÅrlig
Basseng/Magasin er registrert
Basseng/Magasin ikke registrert
21595
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Basseng/Magasin ikke registrert innen fristen
31596
BeggeÅrligBruksområdeBruksområde er angitt på alle objekter
Basseng/Magasin uten Bruksområde
41597
BeggeÅrligArealAreal er angitt på alle objekter
Basseng/Magasin uten Areal
51598
BeggeÅrligVolumVolum er angitt på alle objekter
Basseng/Magasin uten Volum
61600
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Basseng/Magasin som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
71601
BeggeÅrligEierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier
Basseng/Magasin uten Eier
81602
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Basseng/Magasin uten Vedlikeholdsansvarlig
91603
BeggeÅrlig
Basseng/Magasin som ligger i tunnel skal være datter av tunnel
Basseng/Magasin som ikke er datter til Tunnel
101919
BeggeÅrligGeometri, flate€Geometri, flate€ er angitt på alle objekter"
{Basseng/Magasin} uten €Geometri, flate€
111921
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Basseng/Magasin} uten €Byggeår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1594Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Basseng/Magasin skal være registrert0 %0 %

1595AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1596Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1597Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArealAreal skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1598Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VolumVolum skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1600Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, flateAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1601Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1602Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1603Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnel0Basseng/Magasin som ligger i tunnel skal være datter av Tunnel0 %0 %

1919Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, flateGeometri, flate skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1921Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen