Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.5980213 Brannslokningsapparat
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-10
Definisjon:Apparat for å slokke brann.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Geometri, punktP

KapasitetP

Plassering i teknisk romB

TypeP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11254
OperatørÅrlig
Brannslokningsapparat er registrert
Brannslokningsapparat ikke registrert
21255
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Brannslokningsapparat skal være registrert i NVDB innen gitt frist etter at det settes i drift
31256
BeggeÅrligTypeType er angitt på alle objekter
Brannslokningsapparat uten Type
41258
BeggeÅrligKapasitetKapasitet er angitt på alle objekter
Brannslokningsapparat uten Kapasitet
51259
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Brannslokningsapparat uten Geometri, punkt
61260
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Brannslokningsapparat som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
71257
OperatørÅrligPlassering i teknisk romPlassering i teknisk rom er angitt på alle objekter som har plassering i teknisk rom
Brannslokningsapparat uten Plassering i teknisk rom
81900
BeggeÅrligOppsettingsår€Oppsettingsår€ skal være angitt for nye skjermer og eksisterende skjermer hvor informasjon er tilgjengelig
{Brannslokningsapparat} uten €Oppsettingsår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1254Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Brannslokningsapparat skal være registrert0 %0 %

1255AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1256Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1258Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KapasitetKapasitet skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1259Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1260Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

1257Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Plassering i teknisk romPlassering i teknisk rom skal være angitt hvis Ja0 %0 %

1900Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OppsettingsårOppsettingsår skal være angitt for nye skjermer og eksisterende skjermer hvor informasjon er tilgjengelig0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen