Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.4740234 Voll
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2013-07-22
Definisjon:Opphøyd terrengformasjon f.eks. anlagt for å skjerme mot vegtrafikkstøy eller skredmasser. Kan være sammensatt av flere lag.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1968
BeggeÅrlig
Voll er registrert
Voll ikke registrert
2984
BeggeÅrlig
Voll skal være inne i NVDB innen angitt frist

3969
BeggeÅrligBruksområdeBruksområde er angitt på alle objekter
Voll uten Bruksområde
4971
BeggeÅrligHøyde, gjsnHøyde, gjsn er angitt på alle objekter
Voll uten Høyde, gjsn
5972
BeggeÅrligBredde fotBredde fot er angitt på alle objekter
Voll uten Bredde fot
6973
BeggeÅrligBredde kroneBredde krone er angitt på alle objekter
Voll uten Bredde krone
7974
BeggeÅrligLengdeLengde er angitt på alle objekter
Voll uten Lengde
8975
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Voll uten Geometri, linje
9976
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Voll som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
10982
BeggeÅrligAdkomstAdkomst er angitt på alle objekter
Voll uten Adkomst
11977
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Voll uten Vedlikeholdsansvarlig
12970
BeggeÅrligMaterialtypeMaterialtype er angitt på alle objekter
Voll uten Materialtype
13978
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter
Voll uten Eier
14979
BeggeÅrligHøyde, maksHøyde, maks er angitt på alle objekter
Voll uten Høyde, maks
15980
BeggeÅrligHelning, gjsnHelning, gjsn er angitt på alle objekter
Voll uten Helning, gjsn
16981
BeggeÅrligHelning, maksHelning, maks er angitt på alle objekter
Voll uten Helning, maks
17983
BeggeÅrligByggeårByggeår er angitt på alle objekter
Voll uten Byggeår


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
968Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Voll skal være registrert0 %0 %

984AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Voll skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

969Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

971Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde, gjsnHøyde, gjsn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

972Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde fotBredde fot skal være angitt på alle objekter0 %0 %

973Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde kroneBredde krone skal være angitt på alle objekter0 %0 %

974Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

975Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

976Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

982Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AdkomstAdkomst skal være angitt på alle objekter0 %0 %

977Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

970Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialtypeMaterialtype skal være angitt for skredsikringsvoller.0 %0 %

978Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

979Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde, maksHøyde, maks skal være angitt for skredsikringsvoller.0 %0 %

980Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Helning, gjsnHelning, gjsn skal være angitt for skredsikringsvoller. Måles i felt med hellingsmåler.0 %0 %

981Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Helning, maksHelning, maks skal være angitt for skredsikringsvoller. Måles i felt med hellingsmåler.0 %0 %

983Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt på alle objekter0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen