Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.5400243 Toalettanlegg
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-14
Definisjon:Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere klosett/toalettskåler/pissoarer.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-03-061Per Ola RoaldFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttype. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produkspesifikasjonen.

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Antall klosettP

Avløp tilB

EierB

Geometri, punktP

Privat avtaleB

TypeP

Universelt utformetP

VedlikeholdsansvarligB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1114
OperatørAnnethvert år
Alle Toalettanlegg skal være registrert
Toalettanlegg som ikke er registrert
2115
OperatørAnnethvert år
Toalett registrert i NVDB innen gitt frist
Toalett som ikke er registrert innen fristen
3117
BeggeAnnethvert årTypeType er angitt på alle objekter
Toalettanlegg uten Type
4119
BeggeAnnethvert årAntall klosettAntall klosett er angitt på alle objekter
Toalettanlegg uten Antall klosett
5122
BeggeAnnethvert årUniverselt utformetUniverselt utformet er angitt på alle objekter
Toalettanlegg uten universelt utfomet
6308
BeggeAnnethvert årGeometri, punktToalettanlegg er stedfestet med egengeometri
Toalettanlegg som ikke er stedfestet med egengeometri
7309
BeggeAnnethvert årGeometri, punktToalettanlegg er riktig plassert
Toalettanlegg er stedfestet med nøyaktighet dårligere enn angitt krav
83101BeggeAnnethvert årGeometri, punktToalettanlegg som ligger på rasteplass er datterobjekt til rasteplassen
Toalettanlegg som ligger på rasteplass, men som ikke er datterobjekt av rasteplassen
97171BeggeAnnethvert årGeometri, punktToalettanlegg som ligger på ferjeleie er datterobjekt til ferjeleie
Toalettanlegg som ligger på ferjeleie men som ikke er datterobjekt av ferjeleiet
10120
BeggeAnnethvert årAvløp tilAvløp til er angitt dersom Type=Vannklosett
Toalettanlegg uten Avløp til der type=Vannklosett
11124
BeggeAnnethvert årEierEier er angitt dersom Eier avviker fra vegeier
Toalettanlegg uten Eier der eier avviker fra vegeier
122972BeggeAnnethvert årPrivat avtalePrivat avtale er angitt dersom Eier=Privat
Toalettanlegg uten Privat avtale der Eier=Privat
13307
BeggeAnnethvert årVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Toalettanlegg uten Vedlikeholdsansvarlig der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
141922
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Toalettanlegg} uten €Byggeår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
114Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
-44Alle toalettanlegg som Statens vegvesen eier eller drifter/vedlikeholder/har privat avtale for skal være registrert.0 %0 %

115AktualitetTidsperiode, forsinkelse
-33Leveres med ferdigvegsdata90 dager90 dager

117Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

119Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall klosettEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

122Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Universelt utformetEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

308Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktAlle objekter skal stedfestes med egengeometri0 %0 %

309Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktToalettanlegget skal være riktig plassert1 m1 m

310Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetRasteplassGeometri, punktToalettanlegg som ligger på en rasteplass skal være datter til rasteplassen0 %0 %

717Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerjeleieGeometri, punktToalettanlegg som ligger på et ferjeleie skal være datter til ferjeleiet120Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Avløp tilAngis dersom Type = Vannklosett0 %0 %

124Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierAngis om eier avviker fra vegeier0 %0 %

297Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Privat avtaleAngis dersom Eier = Privat0 %0 %

307Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligAngis om eier avviker fra vegeier1922Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 benyttes for å kontrollere at påkrevde og betingete egenskaper er lagt inn. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen. Benytt også driftskontrakten ved stikkprøver av objektet og sjekk med økonomiavdelingen hvor vi har private avtaler og betaler ut penger. Sammenlign resultat fra NVDB med disse avtalene.

Kontroller

4.1. Toalettanlegg datter til rasteplass eller ferjeleie
Toalettanlegg som ligger innenfor rasteplassavgrensningen/ferjeleie skal være datterobjekt til rasteplass/ferjeleie. Dette kan kontrolleres ved bruk av NVDB123. Ta ut innsynsprosjekt av rasteplass/ferjeleie og sjekk at du da også får med toalettanlegget ut.

4.2. Privat avtale
Sjekk med økonomiavdelingen hvor vi har private avtaler og hvor vi betaler ut penger for drift og vedlikehold. Kontroller at dette stemmer overens.