Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.490025 Leskur
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-07
Definisjon:Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2014-05-131Tore PaulsenFørste versjon
2014-05-132Tore PaulsenRettet feil med kontroll på assosiasjon. Stoppunkt endret til Holdeplassutrustning


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11156
OperatørÅrlig
Leskur er registrert
Leskur ikke registrert
21164
OperatørÅrlig
Leveres med ferdigvegsdata
Leskur ikke levert med ferdigvegsdata
31158
BeggeÅrligVedlikeholdsavtaleVedlikeholdsavtale er angitt på alle objekter
Leskur uten Vedlikeholdsavtale
41160
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Leskur uten Vedlikeholdsansvarlig
51163
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Leskur uten Eier
61178
BeggeÅrligReklameavtaleReklameavtale er angitt på alle objekter der avtale finnes
Leskur uten Reklameavtale
71179
BeggeÅrligSittemulighetSittemulighet er angitt på alle objekter med sittemulighet
Leskur uten Sittemulighet
81180
BeggeÅrligGlassflater markertGlassflater markert er angitt på alle objekter
Leskur uten Glassflater markert
91181
OperatørÅrligAreal tilpasset rullestolAreal tilpasset rullestol er angitt på alle objekter der arealet er tilpasset rullestol
Leskur uten Areal tilpasset rullestol
101182
OperatørÅrligTrinnfri adkomstTrinnfri adkomst er angitt på alle objekter der trinn er lavere enn 2 cm
Leskur uten Trinnfri adkomst
111890
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Leskur} uten €Byggeår€
121157
BeggeÅrligMaterialtypeMaterialtype er angitt på alle objekter
Leskur uten Materialtype
131159
BeggeÅrligInnvendig belysningInnvendig belysning er angitt på alle objekter
Leskur uten Innvendig belysning
141161
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Leskur uten Geometri, punkt
151162
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Leskur som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
161888
BeggeÅrligFri bredde innvendig€Fri bredde innvendig€ er angitt på alle objekter"
{Leskur} uten €Fri bredde innvendig€
171889
BeggeÅrligFri dybde innvendig€Fri dybde innvendig€ er angitt på alle objekter"
{Leskur} uten €Fri dybde innvendig€
181165
BeggeÅrlig
Leskur skal være datter til holdeplassutrustning
Leskur uten assosiasjon til holdeplassutrustning


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1156Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Leskur skal være registrert0 %0 %

1164AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1158Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VedlikeholdsavtaleVedlikeholdsavtale skal være angitt dersom det eksisterer vedlikeholdsavtale0 %0 %

1160Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1163Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1178Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ReklameavtaleReklameavtale skal være angitt om avtale finnes0 %0 %

1179Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SittemulighetSittemulighet skal være angitt hvis "Ja" eller "Ja, med armlene".0 %0 %

1180Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Glassflater markertGlassflater markert skal være angitt hvis "Ja"0 %0 %

1181Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Areal tilpasset rullestolAreal tilpasset rullestol skal være angitt hvis "Ja"0 %0 %

1182Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Trinnfri adkomstTrinnfri adkomst skal være angitt hvis "Ja"0 %0 %

1890Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1157Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialtypeMaterialtype skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1159Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Innvendig belysningInnvendig belysning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1161Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1162Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1888Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Fri bredde innvendigFri bredde innvendig skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1889Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Fri dybde innvendigFri dybde innvendig skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1165Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetHoldeplassutrustning0Leskur skal være datter til holdeplassutrustning0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen