Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.534026 Lekeapparat
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-13
Definisjon:Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek mm.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-03-061Per Ola RoaldFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttype. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produkspesifikasjonen.

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

EierB

FastmontertP

Geometri, punktP

MaterialtypeP

OverflatebehandlingB

TypeP

UnderlagP

VedlikeholdsansvarligB

VedlikeholdsavtaleB

VinterlagringB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1105
OperatørKvartalsvis
Alle lekeapparater som SVV drifter/vedlikeholder skal være registrert
Lekeapparater som ikke er registrert
2106
OperatørKvartalsvis
Lekeapparat er registrert i NVDB innen gitt frist
Lekeapparat som ikke er registrert innen fristen
3108
BeggeKvartalsvisTypeType skal være angitt
Lekeapparater uten type
4110
BeggeKvartalsvisUnderlagUnderlag er angitt på alle objekter
Lekeapparat uten Underlag
5111
BeggeKvartalsvisVedlikeholdsavtaleVedlikeholdsavtale er angitt på alle objekte der det eksisterer vedlikeholdsavtale
Vedlikeholdsavtale mangler der dette er påkrevd
6111
BeggeKvartalsvisUnderlagUnderlag skal være angitt på alle objekter
Underlag mangler
7113
BeggeKvartalsvisEierEier skal være angitt eier ikke er Statens vegvesen
Eier mangler der dette er påkrevd
8275
BeggeKvartalsvisVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Vedlikeholdsansvarlig mangler der dette er påkrevd
9728
BeggeKvartalsvisGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Lekeapparat uten Geometri, punkt
10276
BeggeKvartalsvisGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Lekeapparat som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
112991BeggeKvartalsvisGeometri, punktLekeapparat skal være angitt som datter av rasteplass dersom det et er plassert på en rasteplass
Lekeapparat som står på rasteplass og kke er datter av rasteplassen
127161BeggeKvartalsvisGeometri, punktLekeapparat skal være angitt som datter av ferjeleie dersom det er plassert på et ferjeleie
Lekeapparat som står på ferjeleie og ikke er datter av ferjeleiet
13730
BeggeKvartalsvisFastmontertFastmontert er angitt på alle objekter
Lekeapparat uten Fastmontert
14731
BeggeKvartalsvisMaterialtypeMaterialtype er angitt på alle objekter
Lekeapparat uten Materialtype
15732
BeggeKvartalsvisOverflatebehandlingOverflatebehandling er angitt på alle objekter som er overflatebehandlet
Lekeapparat uten Overflatebehandling der lekeapparatet er overflatebehandlet
16733
BeggeKvartalsvisVinterlagringVinterlagring er angitt på alle objekter som vinterlagres
Lekeapparat uten Vinterlagring=Ja dersom lekeapparatet vinterlagres
171912
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Lekeapparat} uten €Byggeår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
105Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle lekeapparater som Statens Vegvesen drifter/vedlikeholder skal registreres0 %0 %

106AktualitetTidsperiode, forsinkelse
-45Leveres sammen med ferdigvegsdata eller som melding fra driftskontrakts-entreprenør90 dager90 dager

108Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

110Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UnderlagEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

111Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VedlikeholdsavtaleEgenskapen skal være angitt på alle objekter dersom det eksisterer vedlikeholdsavtale0 %0 %

113Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEgenskapen skal være angitt på alle objekter der eier avviker fra den vegen tilhører0 %0 %

275Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligEgenskapen skal være angitt på alle objekter der eier avviker fra den vegen tilhører0 %0 %

728Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

276Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon må være innenfor gitt verdi1 m1 m

299Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetRasteplassGeometri, punktLekeapparat som står på en rasteplass skal være datter av rasteplassen0 %0 %

716Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerjeleieGeometri, punktLekeapparat som står på et ferjeleie skal være datter av ferjeleiet730Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FastmontertFastmontert skal være angitt på alle objekter0 %0 %

731Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialtypeMaterialtype skal være angitt på alle objekter0 %0 %

732Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OverflatebehandlingOverflatebehandling skal være angitt dersom lekeapparat er overflatebehandlet0 %0 %

733Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VinterlagringVinterlagring skal være angitt dersom Ja0 %0 %

1912Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB123
NVDB123 kan brukes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er lagt inn. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen.

Kontroller

4.1. Lekeapparat datter til rasteplass eller ferjeleie
Lekeapparat som ligger innenfor rasteplassavgrensningen eller ferjeleiet skal være datterobjekt til rasteplass/ferjeleie. Dette kan kontrolleres ved bruk av NVDB123. Ta ut innsynsprosjekt av rasteplass/ferjeleie og sjekk at du da også får med lekeapparatet ut.