Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.538027 Renovasjon
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-12
Definisjon:Utstyr brukt i forbindelse med renovasjon.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11166
OperatørÅrlig
Renovasjon er registrert
Renovasjon ikke registrert
21173
OperatørÅrlig
Renovasjon skal være inne i NVDB innen angitt frist
Renovasjon ikke registrert inne fristen
31172
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Renovasjon uten Eier
41168
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Renovasjon uten Vedlikeholdsansvarlig
51190
BeggeÅrligVolumVolum er angitt på alle objekter der Type ikke er kurv
Renovasjon uten Volum
61167
BeggeÅrligTypeType er angitt på alle objekter
Renovasjon uten Type
71169
BeggeÅrligAntallAntall er angitt på alle objekter
Renovasjon uten Antall
81170
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Renovasjon uten Geometri, punkt
91171
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Renovasjon som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
101174
BeggeÅrlig
Renovasjon som ligger på en rasteplass skal være datter til rasteplassen
Renovajson uten assosiasjon til Rasteplass
111175
BeggeÅrlig
Renovasjon som ligger på et ferjeleie skal være datter til ferjeleiet
Renovasjon uten assosiasjon til Ferjeleie
121176
BeggeÅrlig
Renovasjon som ligger på et stoppunkt skal være datter til stoppunktet

131941
BeggeÅrligOppsettingsår€Oppsettingsår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Renovasjon} uten €Oppsettingsår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1166Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Renovasjon skal være registrert0 %0 %

1173AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Renovasjon skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1172Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1168Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1190Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VolumVolum skal være angitt hvis Type ikke er kurv0 %0 %

1167Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1169Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AntallAntall skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1170Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1171Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

1174Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetRasteplass0Renovasjon som ligger på en rasteplass skal være datter til rasteplassen0 %0 %

1175Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerjeleie0Renovasjon som ligger på et ferjeleie skal være datter til ferjeleiet0 %0 %

1176Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetStoppunkt0Renovasjon som ligger på et stoppunkt skal være datter til stoppunktet0 %0 %

1941Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OppsettingsårOppsettingsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen