Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.5240274 Blomsterplantinger
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-12
Definisjon:Blomsterplantinger skal fremvise blomsterprakt, form, farge og duft. Det menes her planter som kommer i kategorien stauder, utplantingsplanter, løk, roser og klatreplanter.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

ArealP

Botanisk navnB

Geometri, linjeP

Norsk navnB

TypeP

VedlikeholdsansvarligB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11336
OperatørÅrlig
Blomsterplantinger er registrert
Blomsterplantinger ikke registrert
21337
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Blomsterplantinger ikke registrert innen fristen
31338
BeggeÅrligArealAreal er angitt på alle objekter
Blomsterplantinger uten Areal
41339
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Blomsterplantinger uten Geometri, linje
51340
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Blomsterplantinger som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
61341
BeggeÅrligTypeType er angitt på alle objekter
Blomsterplantinger uten Type
71342
BeggeÅrligNorsk navnNorsk navn er angitt på alle objekter der Botanisk navn ikke er gitt
Blomsterplantinger uten Norsk navn
81343
BeggeÅrligBotanisk navnBotanisk navn er angitt på alle objekter der Norsk navn ikke er gitt
Blomsterplantinger uten Botanisk navn
91344
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Blomsterplantinger uten Vedlikeholdsansvarlig
101951
BeggeÅrligAnleggsår€Anleggsår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Blomsterplantinger} uten €Anleggsår€
111992
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
{Blomsterplantinger} som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1336Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Blomsterplantinger skal være registrert0 %0 %

1337AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1338Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArealAreal skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1339Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1340Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1341Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1342Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Norsk navnNorsk navn skal være angitt for nyanlegg om Botanisk navn ikke er gitt0 %0 %

1343Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Botanisk navnBotanisk navn skal være angitt for nyanlegg om Norsk navn ikke er gitt0 %0 %

1344Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1951Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AnleggsårAnleggsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1992Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen