Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.532028 Utemøbler
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-13
Definisjon:Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet. Dette kan f.eks være på rasteplasser, ferjeoppstillingsplasser etc.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-03-261Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttype. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produkspesifikasjonen.

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

EierB

FastmontertP

Geometri, punktP

MaterialtypeP

OverflatebehandlingB

TypeP

VedlikeholdsansvarligB

VedlikeholdsavtaleB

VinterlagringB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1125
BeggeKvartalsvis
Alle utemøbler som Statens vegvesen eier eller drifter skal være registrert
Utemøbler ikke registrert
2126
OperatørKvartalsvis
Utemøbler er registrert i NVDB innen gitt frist
Utemøbler som ikke er registrert innen fristen
3129
BeggeKvartalsvisMaterialtypeMaterialtype er angitt på alle objekter
Utemøbler uten materialtype
4131
BeggeKvartalsvisTypeType er angitt på alle objekter
Utemøbler uten type
5273
BeggeKvartalsvisEierEier er angitt der eier avviker fra den vegen tilhører
Utemøbler uten eier der eier avviker fra den vegen tilhører
6274
BeggeKvartalsvisVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Utemøbler uten vedlikeholdsansvarlig der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
7128
BeggeKvartalsvisGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Avvik i posisjon som ikke er innenfor gitt verdi
82981BeggeKvartalsvisGeometri, punktUtemøbler som står på en rasteplass er datter av rasteplass
Utemøbler som står på rasteplass som ikke er datter av rasteplass
9325
BeggeKvartalsvisVinterlagringVed vinterlagring av utemøbler er de ikke fastmontert.
Utemøbler med Vinterlagring=Ja og Fastmontert=Ja
107181BeggeKvartalsvisGeometri, punktUtemøbler som står på et ferjeleie datter av ferjeleiet
Utemøbler som står på ferjeleie som ikke er datter av ferjeleie
11734
BeggeKvartalsvisVedlikeholdsavtaleVedlikeholdsavtale er angitt på alle objekte der det eksisterer vedlikeholdsavtale
Utemøbler uten Vedlikeholdsavtale der det eksisterer vedlikeholdsavtale
12735
BeggeKvartalsvisOverflatebehandlingOverflatebehandling er angitt på alle objekter som er overflatebehandlet
Utemøbler uten Overflatebehandling der utemøbelet er overflatebehandlet
13736
BeggeKvartalsvisVinterlagringVinterlagring er angitt på alle objekter som vinterlagres
Utemøbler uten Vinterlagring=Ja der utemøbelet vinterlagres
14737
BeggeKvartalsvisGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Utemøbler uten Geometri, punkt
15739
BeggeKvartalsvisFastmontertFastmontert er angitt på alle objekter
Utemøbler uten Fastmontert
161913
BeggeÅrligOppsettingsår€Oppsettingsår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Utemøbler} uten €Oppsettingsår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
125Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle lekeapparater som Statens Vegvesen drifter/vedlikeholder skal registreres0 %0 %

126AktualitetTidsperiode, forsinkelse
-32Leveres sammen med ferdigvegsdata eller som melding fra driftskontrakts-entreprenør90 dager90 dager

129Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialtypeEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

131Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

273Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0%0%

274Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0%0%

128Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

298Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetRasteplassGeometri, punktUtemøbler som står på en rasteplass skal være datter av rasteplassen0 %0 %

325Konseptuell konsistensAntall data som ikke er i henhold til regler i det konseptuelle skjemaetUtemøblerVinterlagringVed vinterlagring av utemøbler er de ikke fastmontert.718Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerjeleieGeometri, punktUtemøbler som står på et ferjeleieskal være datter av ferjeleiet734Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VedlikeholdsavtaleVedlikeholdsavtale skal være angitt dersom det eksisterer vedlikeholdsavtale0 %0 %

735Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OverflatebehandlingOverflatebehandling skal være angitt dersom utemøbler er overflatebehandlet0 %0 %

736Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VinterlagringVinterlagring skal være angitt dersom Ja0 %0 %

737Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

739Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FastmontertFastmontert skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1913Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OppsettingsårOppsettingsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123 og driftskontrakten
Benytt programmet NVDB 123. I tillegg benyttes driftskontrakten for dobbeltsjekk. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen. Sammenligne resultatet fra NVDB og driftskontrakten.

Kontroller

4.1. Utemøbler datter til rasteplass eller ferjeleie
Utemøbler som ligger innenfor rasteplassavgrensningen/ferjeleiet skal være datterobjekt til rasteplass/ferjeleie. Dette kan kontrolleres ved bruk av NVDB123. Ta ut innsynsprosjekt av rasteplass/ferjeleie og sjekk at du da også får med utemøbler ut.