Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0291 Viltfare
Versjon:0Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-12-02
Definisjon:Strekninger som er skiltet med viltfare.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11879
OperatørÅrlig
Viltfare er registrert
Viltfare ikke registrert
21880
OperatørÅrlig
Viltfare skal være inne i NVDB innen angitt frist
Viltfare ikke registrert i NVDB innen fristen
31881
BeggeÅrligArt€Art€ er angitt på alle objekter"
{Viltfare} uten €Art€
41882
BeggeÅrligEier€Eier€ skal være angitt når eier avviker fra vegeier.
{Viltfare} uten €Eier€
51883
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarlig€Vedlikeholdsansvarlig€ skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
{Viltfare} uten €Vedlikeholdsansvarlig€
61884
BeggeÅrligLengde€Lengde€Skal bare angis om faktisk lengde avviker fra lengde som avledes fra vegnettet.
{Viltfare} uten €Lengde€
72026
BeggeÅrlig
Avvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
{Viltfare} som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1879Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Viltfare skal være registrert0 %0 %

1880AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1881Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArtArt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1882Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1883Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1884Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde Skal bare angis om faktisk lengde avviker fra lengde som avledes fra vegnettet.0 %0 %

2026Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
0Avvik i possjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen