Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0293 Breddemåling
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-10
Definisjon:Målt bredde gjeldende over en strekning. Breddemåling må være "datter" til annet vegojekt.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2013-05-311Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Bredde, sluttP

Bredde, startP

KvalitetP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11902
BeggeÅrlig
{Breddemåling} er registrert
{Breddemåling} ikke registrert
2588
BeggeÅrligAntall dagerMaks. antall dager fra endring skjer til oppdateringt i NVDB
Antall dager oversteget
3582
OperatørÅrligBredde, sluttBredde, slutt er angitt på alle objekter
Breddemåling uten Bredde, slutt
4583
BeggeÅrligBredde, startBredde, start er angitt på alle objekter
Breddemåling uten Bredde, start
5584
BeggeÅrligKvalitetKvalitet er angitt på alle objekter
Breddemåling uten Kvalitet
6586
BeggeÅrligBredde, sluttMaksimalt tillatt avvik
Bredde, slutt, maksimalt tillatt avvik oversteget
7587
BeggeÅrligBredde, startMaksimalt tillatt avvik
Bredde, start. maksimalt tillatt avvik oversteget
81901
BeggeÅrligMålt år€Målt år€ skal være angitt for nye målinger, der det er kjent for eksisterende
{Breddemåling} uten €Målt år€
9712
BeggeÅrlig
Objektet må ha "mor". Mulige objekttyper er gitt i assosiasjoner
Breddemåling uten mor


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1902Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Breddemåling skal være registrert i NVDB588AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Maks. antall dager fra endring skjer til oppdatering i NVDB.90 dager90 dager

582Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde, sluttBredde, slutt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

583Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde, startBredde, start skal være angitt på alle objekter0 %0 %

584Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KvalitetKvalitet skal være angitt på alle objekter0 %0 %

586Kvantitative egenskaper, nøyaktighetMaks tillatt avvik
Bredde, sluttMaksimalt tillatt avvik10 cm10 cm

587Kvantitative egenskaper, nøyaktighetMaks tillatt avvik
Bredde, startMaksimalt tillatt avvik10 cm10 cm

1901Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Målt årMålt år skal være angitt for nye målinger, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

712Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetVoll0Objektet må ha "mor". Mulige objekttyper er gitt i assosiasjoner0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen