Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.47603 Skjerm
Versjon:2Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-26
Definisjon:En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks støyutbredelse.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2014-11-262Tore PaulsenNytt krav for overflatebehandling


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

ArealP

Areal gjennomsiktig veggB

BruksområdeP

EierB

Geometri, linjeP

HøydeP

LengdeB

LydabsorberendeB

Materiale skjermP

Materiale søylerB

OppsettingsårB

SøyleavstandB

Type gjennomsiktig veggB

VedlikeholdsansvarligB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11138
OperatørÅrlig
Skjerm er registrert
Skjerm ikke registrert
21153
OperatørÅrlig
Skjerm skal være inne i NVDB innen angitt frist
Skjerm ikke registrert innen fristen
31139
BeggeÅrligMateriale skjermMateriale skjerm er angitt på alle objekter
Skjerm uten Materiale skjerm
41140
BeggeÅrligBruksområdeBruksområde er angitt på alle objekter
Skjerm uten Bruksområde
51151
BeggeÅrligHøydeHøyde er angitt på alle objekter
Skjerm uten Høyde
61142
BeggeÅrligArealAreal er angitt på alle objekter
Skjerm uten Areal
71149
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Skjerm uten Geometri, linje
81150
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Skjerm som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
91141
BeggeÅrligLengdeLengde er angitt på alle objekter der lengde avvike fra lengden på stedfestingen
Skjerm uten Lengde
101143
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Skjerm uten Eier
111144
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlh.ansv. er statens vegvesen
Skjerm uten Vedlikeholdsansvarlig
121145
BeggeÅrligLydabsorberendeLydabsorberende er angitt på alle objekter der skjerm er lydabsorberende
Skjerm uten Lydabsorberende
131146
BeggeÅrligAreal gjennomsiktig veggAreal gjennomsiktig vegg er angitt på alle objekter dersom gjennomsiktig vegg finnes
Skjerm uten Areal gjennomsiktig vegg
141147
BeggeÅrligMateriale søylerMateriale søyler er angitt på alle objekter som har søyler
Skjerm uten Materiale søyler
151148
BeggeÅrligType gjennomsiktig veggType gjennomsiktig vegg er angitt på alle objekter som gjennomsiktig vegg finnes
Skjerm uten Type gjennomsiktig vegg
161152
BeggeÅrligSøyleavstand€Søyleavstand€ skal være angitt for skjermer med søyler.
{Skjerm} uten €Søyleavstand€
171287
BeggeÅrligOppsettingsårOppsettingsår er angitt på alle nye skjermer og eldre skjermer der data er tilgjengelig
Skjerm uten Oppsettingsår
181993
BeggeÅrligOverflatebehandling€Overflatebehandling€Skal registreres for skjermer som er/skal overflatebehandles
{Skjerm} uten €Overflatebehandling€
191154
BeggeÅrligVollEn skjerm som ligger oppå en voll skal vær tilkoplet vollen
*Ukjent vegobjekttype 3* som ligger på voll uten å være koblet til vollen


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1138Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Skjerm skal være registrert0 %0 %

1153AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Skjerm skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1139Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Materiale skjermMateriale skjerm skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1140Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1151Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
HøydeHøyde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1142Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArealAreal skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1149Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1150Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

1141Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt kun der lengden avviker fra lengden på stedfestinga i vegnettet0 %0 %

1143Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1144Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1145Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LydabsorberendeLydabsorberende skal være angitt dersom Ja0 %0 %

1146Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Areal gjennomsiktig veggAreal gjennomsiktig vegg skal være angitt dersom gjennomsiktig vegg finnes0 %0 %

1147Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Materiale søylerMateriale søyler skal være angitt for skjermer med søyler. Ved overgang til annen type materiale med utstrekning over ca 50 meter bør skjerm splittes. Ellers registeres "hovedmateriale"0 %0 %

1148Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type gjennomsiktig veggType gjennomsiktig vegg skal være angitt dersom gjennomsiktig vegg finnes0 %0 %

1152Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SøyleavstandSøyleavstand skal være angitt for skjermer med søyler.0 %0 %

1287Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OppsettingsårOppsettingsår skal være angitt for nye skjermer og eksisterende skjermer hvor informasjon er tilgjengelig0 %0 %

1993Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OverflatebehandlingOverflatebehandling Skal registreres for skjermer som er/skal overflatebehandles0 %0 %

1154Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetVoll0En skjerm som ligger oppå en voll skal vær tilkoplet vollen0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen