Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0300 Vegetasjonsområde, spesielt
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-06-16
Definisjon:Område hvor det stilles spesielle krav til høgde og omfang av vegetasjon og evt andre hinder. F.eks spesielle siktsoner, opprettholdelse av skogryddingstiltak, landskapspleieområde, med mer.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11371
OperatørÅrlig
Vegetasjonsområde, spesielt er registrert
Vegetasjonsområde, spesielt ikke registrert
21372
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Vegetasjonsområde, spesielt ikke registrert innen fristen
31373
BeggeÅrligAktuell arbeidsoperasjonAktuell arbeidsoperasjon er angitt på alle objekter
Vegetasjonsområde, spesielt uten Aktuell arbeidsoperasjon
41376
BeggeÅrligArealAreal er angitt på alle objekter
Vegetasjonsområde, spesielt uten Areal
51374
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Vegetasjonsområde, spesielt uten Geometri, linje
61375
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Vegetasjonsområde, spesielt som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
71402
BeggeÅrligType vegetasjonsområdeType vegetasjonsområde er angitt på alle objekter
Vegetasjonsområde, spesielt uten Type vegetasjonsområde


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1371Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Vegetasjonsområde, spesielt skal være registrert0 %0 %

1372AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1373Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Aktuell arbeidsoperasjonAktuell arbeidsoperasjon skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1376Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArealAreal skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1374Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1375Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1402Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type vegetasjonsområdeType vegetasjonsområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen