Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0301 Kantklippareal
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-09-08
Definisjon:Angir område med vegetasjon langs vegkant/skråning. Dette er vanligvis vegetasjon som skal skjøttes vha kantklipper (kantslått). Det er mulig å gi bredde i form av tilkopla "breddemåling".
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11377
OperatørÅrlig
Kantklippareal er registrert
Kantklippareal ikke registrert
21378
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Kantklippareal ikke registrert innen fristen
31379
BeggeÅrligKantklipp, anbefalt intervallKantklipp, anbefalt intervall er angitt på alle objekter
Kantklippareal uten Kantklipp, anbefalt intervall
41380
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Kantklippareal uten Geometri, linje
51381
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Kantklippareal som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
61383
BeggeÅrligKlippebredde, faktiskKlippebredde, faktisk er angitt på alle objekter
Kantklippareal uten Klippebredde, faktisk
71385
BeggeÅrligKlippebredde, kvalitetKlippebredde, kvalitet er angitt på alle objekter
Kantklippareal uten Klippebredde, kvalitet
81384
BeggeÅrligKlippebredde, kravKlippebredde, krav er angitt på alle objekter der det er avvik mellom generell og reel klippebredde og det ikke kommer tydelig frem i felt hva som er bakgrunn for avviket
Kantklippareal uten Klippebredde, krav


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1377Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Kantklippareal skal være registrert0 %0 %

1378AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1379Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kantklipp, anbefalt intervallKantklipp, anbefalt intervall skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1380Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1381Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1383Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Klippebredde, faktiskKlippebredde, faktisk skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1385Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Klippebredde, kvalitetKlippebredde, kvalitet skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1384Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Klippebredde, kravKlippebredde, krav skal være angitt på strekninger hvor det er avvik mellom generell og reell klippebredde og det ikke kommer tydelig fram i felt hva som er bakgrunn for dette avviket.0 %0 %

2027Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen