Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0335 Avstandsmåling
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2013-05-31
Definisjon:Målt avstand på tvers av vegen mellom gitt referansepunkt og et vegobjekt.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2013-05-311Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Avstand referanselinje, sluttP

Avstand referanselinje, startP

Avstand vegkant, sluttP

Avstand vegkant, startP

KvalitetP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1589
BeggeÅrligAvstandsmålingFrist for innlegging i NVDB er det samme som for "mor"
Er angitt innenfor gitt tidsfrist
2714
BeggeÅrligAvstandsmålingAlle avstandsmålinger skal ha en "mor". Mulige objekttyper er gitt i assosiasjoner
Avstandsmålinger uten morobjekt
3565
OperatørÅrligAvstand referanselinje, sluttAvstand referanselinje, slutt er angitt på alle objekter
Avstandsmåling uten Avstand referanselinje, slutt
4566
BeggeÅrligAvstand referanselinje, startAvstand referanselinje, start er angitt på alle objekter
Avstandsmåling uten Avstand referanselinje, start
5567
BeggeÅrligAvstand vegkant, sluttAvstand vegkant, slutt er angitt på alle objekter
Avstandsmåling uten Avstand vegkant, slutt
6568
BeggeÅrligAvstand vegkant, startAvstand vegkant, start er angitt på alle objekter
Avstandsmåling uten Avstand vegkant, start
7578
BeggeÅrligAvstand referanselinje, sluttMaksimalt avvik
Maksimalt tillatt avstand oversteget
8579
BeggeÅrligAvstand referanselinje, startMaksimalt avvik
Maksimalt tillatt avstand oversteget
9580
BeggeÅrligAvstand vegkant, sluttMaksimalt avvik
Maksimalt tillatt avstand oversteget
10581
BeggeÅrligAvstand vegkant, startMaksisimalt avvik
Maksimalt tillatt avstand oversteget
11590
BeggeÅrligKvalitetKvalitet er angitt på alle objekter
Avstandsmåling uten Kvalitet


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
589AktualitetTidsperiode, forsinkelseAvstandsmåling0Frist for innlegging i NVDB er det samme som for "mor"90 dager90 dager

714Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetAvstandsmåling0Alle avstandsmålinger skal ha en "mor". Mulige objekttyper er gitt i assosiasjoner0 %0 %

565Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Avstand referanselinje, sluttAvstand senterlinje, slutt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

566Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Avstand referanselinje, startAvstand senterlinje, start skal være angitt på alle objekter0 %0 %

567Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Avstand vegkant, sluttAvstand vegkant, slutt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

568Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Avstand vegkant, startAvstand vegkant, start skal være angitt på alle objekter0 %0 %

578Kvantitative egenskaper, nøyaktighetMaks tillatt avvik
Avstand referanselinje, sluttMaksimalt avvik10 cm10 cm

579Kvantitative egenskaper, nøyaktighetMaks tillatt avvik
Avstand referanselinje, startMaksimalt avvik10 cm10 cm

580Kvantitative egenskaper, nøyaktighetMaks tillatt avvik
Avstand vegkant, sluttMaksimalt avvik10 cm10 cm

581Kvantitative egenskaper, nøyaktighetMaks tillatt avvik
Avstand vegkant, startMaksisimalt avvik10 cm10 cm

590Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KvalitetAlle avstandsmålinger skal ha kvalitet angitt0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen