Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.037 Vegkryss
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-07
Definisjon:Sted der veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for utveksling av trafikk (1).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2013-05-311Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Antall armer i rundkjøringB

Cube-tilknytningB

Kanalisering primærvegP

Kanalisering sekundærvegerP

KryssnummerB

NavnP

Rundkjøring, ytre diameterB

TypeP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1332
OperatørÅrligVegkryssVegkryss er registrert
Vegkryss ikke registrert
2545
OperatørÅrligVegkryssObjektet skal være inne i NVDB innen angitt frist
Vegkryss ikke registrert i NVDB innen angitt frist
3334
BeggeÅrligKanalisering primærvegKanalisering primærveg er angitt på alle objekter
Vegkryss uten Kanalisering primærveg
4335
BeggeÅrligKanalisering sekundærvegerKanalisering sekundærveger er angitt på alle objekter
Vegkryss uten Kanalisering sekundærveger
5337
BeggeÅrligNavnNavn er angitt på alle objekter
Vegkryss uten Navn
6339
BeggeÅrligTypeType er angitt på alle objekter
Vegkryss uten Type
7336
BeggeÅrligKryssnummerKryssnummer er angitt på alle kryss med kryssnummer
Vegkryss uten Kryssnummer
8333
BeggeÅrligAntall armer i rundkjøringAntall armer i rundkjøring er angitt på alle rundkjøringer
Vegkryss som er rundkjøring uten Antall armer i rundkjøring
9338
BeggeÅrligRundkjøring, ytre diameterRundkjøring, ytre diameter er angitt på alle rundkjøringer
Vegkryss som er rundkjøring uten Rundkjøring, ytre diameter
10720
BeggeÅrligCube-tilknytningCube-tilknytning er angitt dersom vegkryss er benyttet i cubesystemet
Vegkryss benyttet i Cube-systemet uten Cube-tilknytning
11755
BeggeÅrligAntall armer i rundkjøringDersom Type = rundkjøring skal Antall armer i rundkjøring angis
Vegkryss av type rundkjøring uten Antall arner i rundkjøring
12756
BeggeÅrligRundkjøring, ytre diameterDersom Type = rundkjøring skal Rundkjøring, ytre diameter angis
Vegkryss av type rundkjøring uten Rundkjøring, ytre diameter
131892
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Vegkryss} uten €Byggeår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
332Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Vegkryss skal være registrert0 %0 %

545AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Objektet skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

334Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kanalisering primærvegKanalisering primærveg skal være angitt på alle objekter0 %0 %

335Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kanalisering sekundærvegerKanalisering sekundærveger skal være angitt på alle objekter0 %0 %

337Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

339Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

336Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KryssnummerKryssnummer skal være angitt på alle kryss med kryssnummer0 %0 %

333Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall armer i rundkjøringAntall armer skal være angitt dersom krysset er en rundkjøring0 %0 %

338Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Rundkjøring, ytre diameterRundkjøring, ytre diameter skal være angitt dersom krysset er en rundkjøring0 %0 %

720Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Cube-tilknytningCube-tilknyting skal være angitt dersom vegkrysset benyttes i Cube-systemet0 %0 %

755Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet
Antall armer i rundkjøringDersom Type = rundkjøring skal Antall armer i rundkjøring angis0 %0 %

756Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet
Rundkjøring, ytre diameterDersom Type = rundkjøring skal Rundkjøring, ytre diameter angis0%0%

1892Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %



4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen