Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.520039 Rasteplass
Versjon:2Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-13
Definisjon:Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile. (Ordbok for veg- og Trafikkteknikk).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-03-061Randi SkoglundFørste versjon
2014-04-092Tore PaulsenNy kontroll for krav 1290


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttype. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produkspesifikasjonen.

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Antall oppstillingspl. ForflytningshemmedeP

Antall oppstillingspl. små kjt.P

Antall oppstillingspl. store kjt.P

Areal, kjørbartP

Areal, totaltP

EierB

Fast dekkeP

Geometri, linjeP

Kjøretøytype, dimensjonerendeP

Lovlig adkomstP

NavnB

TypeP

VedlikeholdsansvarligB

VinterdriftsklasseB

VinterstengningP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11290
BeggeÅrlig
Rasteplass er registrert
Rasteplass ikke registrert
265
BeggeKvartalsvis
Objektet legges inn i NVDB innen angitt frist
Rasteplass ikke registrert innen fristen
366
BeggeKvartalsvisLovlig adkomstLovlig adkomst er angitt på alle objekter
Rasteplass uten Lovlig adkomst
467
BeggeKvartalsvisAntall oppstillingspl. ForflytningshemmedeAntall oppstillingspl. Forflytningshemmede er angitt på alle objekter
Rasteplass uten Antall oppstillingspl. Forflytningshemmede
568
BeggeKvartalsvisAntall oppstillingspl. små kjt.Antall oppstillingspl. små kjt. er angitt på alle objekter
Rasteplass uten Antall oppstillingspl. små kjt.
670
BeggeKvartalsvisAntall oppstillingspl. store kjt.Antall oppstillingspl. store kjt. er angitt på alle objekter
Rasteplass uten Antall oppstillingspl. store kjt.
771
BeggeKvartalsvisAreal, kjørbartAreal, kjørbart er angitt på alle objekter
Rasteplass uten Areal, kjørbart
872
BeggeKvartalsvisAreal, totaltAreal, totalt er angitt på alle objekter
Rasteplass uten Areal, totalt
973
BeggeKvartalsvisFast dekkeFast dekke er angitt på alle objekter
Rasteplass uten Fast dekke
1074
BeggeKvartalsvisKjøretøytype, dimensjonerendeKjøretøytype, dimensjonerende er angitt på alle objekter
Rasteplass uten Kjøretøytype, dimensjonerende
1177
BeggeKvartalsvisTypeType er angitt på alle objekter
Rasteplass uten Type
1278
BeggeKvartalsvisVinterstengningVinterstengning er angitt på alle objekter
Rasteplass uten Vinterstengning
13295
BeggeKvartalsvisTypeRasteplasser med Type=Hovedrasteplass skal ha toalettanlegg
Rasteplass med type=hovedrasteplass som ikke har toalettanlegg
14296
BeggeKvartalsvisKjøretøytype, dimensjonerendeFor objekter med Type=Hovedrasteplass skal kjøretøystype, dimensjonerende være buss eller Vogntog
Rasteplass med type=hovedrasteplass som ikke har kjøretøystype, dimensjonerende lik buss eller vogntog
15726
BeggeKvartalsvisGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Rasteplass uten Geometri, linje
16727
BeggeKvartalsvisGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Rasteplass som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
17290
BeggeKvartalsvisAreal, kjørbartAnslått verdi og kontrollmålt verdi på kjørbart areal skal ikke avvike mer enn angitt verdi
Rasteplass der areal, kjørbart avviker mer enn angitt verdi fra kontrollmålingen
18264
BeggeKvartalsvisNavnNavn er angitt på alle objekter dersom navn er bestemt
Rasteplass uten Navn der navn er bestemt
19288
BeggeKvartalsvisEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra den vegen objektet tilhører
Rasteplass uten Eier der eier avviker fra den vegen objektet tilhører
20289
BeggeKvartalsvisVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Rasteplass uten Vedlikeholdsansvarlig
211914
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Rasteplass} uten €Byggeår€
22721
BeggeKvartalsvisVinterdrifts-klasseVinterdriftsklasse er angitt dersom Vinterstenging = vinterdrift av kjøreareal
Rasteplass uten Vinterdriftsklasse der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
23291
BeggeKvartalsvisGeometri, flateAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Rasteplass som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
24292
BeggeKvartalsvisGeometri, flateRasteplass skal være mor til toalettanlegg som ligger innenfor rasteplassavgrensingen
Rasteplass som ikke er mor til toalettanlegg som ligger innenfor rasteplassavgrensningen
25294
BeggeKvartalsvisGeometri, flateRasteplass skal være mor til utemøbler som ligger innenfor rasteplassavgrensingen
Rasteplass som ikke er mor til utemøbler som ligger innenfor rasteplassavgrensningen
26293
BeggeKvartalsvisGeometri, flateRasteplass skal være mor til lekeapparat som ligger innenfor rasteplassavgrensingen
Rasteplass som ikke er mor til lekeapparat som ligger innenfor rasteplassavgrensningen


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1290Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle rasteplasser skal være registrert0 %0 %

65AktualitetTidsperiode, forsinkelse
-44Objektet legges inn i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

66Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lovlig adkomstPåkrevd for alle rasteplasser0 %0 %

67Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall oppstillingspl. ForflytningshemmedePåkrevd for alle rasteplasser0 %0 %

68Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall oppstillingspl. små kjt.Påkrevd for alle rasteplasser0 %0 %

70Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall oppstillingspl. store kjt.Påkrevd for alle rasteplasser0 %0 %

71Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Areal, kjørbartPåkrevd for alle rasteplasser0 %0 %

72Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Areal, totaltPåkrevd for alle rasteplasser0 %0 %

73Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Fast dekkePåkrevd for alle rasteplasser0 %0 %

74Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kjøretøytype, dimensjonerendePåkrevd for alle rasteplasser0 %0 %

77Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypePåkrevd for alle rasteplasser0 %0 %

78Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VinterstengningPåkrevd for alle rasteplasser0 %0 %

295Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetToalettanleggTypeRasteplasser med Type=Hovedrasteplass skal ha toalettanlegg0 %0 %

296Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet
Kjøretøytype, dimensjonerendeFor objekter med Type=Hovedrasteplass skal kjøretøystype, dimensjonerende være buss eller Vogntog0 %0 %

726Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

727Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 m10 m

290Kvantitative egenskaper, nøyaktighetMaks tillatt avvik
Areal, kjørbartAnslått verdi og kontrollmålt verdi på kjørbart areal skal ikke avvike mer enn angitt verdi10 %10 %

264Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnPåkrevd dersom navn er bestemt0 %0 %

288Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierPåkrevd dersom eier avviker fra den vegen objektet tilhører0 %0 %

289Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligPåkrevd dersom avviker fra eier0 %0 %

1914Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

721Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vinterdrifts-klassePåkrevd for rasteplasser med vinterdrift av kjørbare areal0 %0 %

291Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, flateRasteplass skal være riktig plassert10 m10 m

292Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetToalettanleggGeometri, flateRasteplass skal være mor til toalettanlegg som ligger innenfor rasteplassavgrensingen0 %0 %

294Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUtemøblerGeometri, flateRasteplass skal være mor til utemøbler som ligger innenfor rasteplassavgrensingen0 %0 %

293Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetLekeapparatGeometri, flateRasteplass skal være mor til lekeapparat som ligger innenfor rasteplassavgrensingen0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan brukes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er lagt inn. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen. Man kan benytte driftskontrakten for å ta stikkprøver av objektet der en sammenligner resultatet fra NVDB og driftskontrakten.