Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.5470447 Tunnelløp uten trafikk
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-04-09
Definisjon:Et tunnelløp hvor det ikke er åpent for ordinær trafikk.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-11-291Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

BreddeP

Geometri, linjeP

HøydeP

KjørbarP

LengdeP

NavnP

RømningsvegP

TunnelprofilB

TypeP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1650
BeggeKvartalsvisTunnelløp uten trafikkTunnelløp uten trafikk er registrert
Tunnelløp uten trafikk ikke registrert
2676
BeggeKvartalsvisTunnelløp uten trafikkData skal være oppdatert når vegen åpner
Data om tunnelløp uten trafikk ikke registrert
3652
BeggeKvartalsvisGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Tunnelløp uten trafikk uten Geometri, linje
4653
BeggeKvartalsvisGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Tunnelløp uten trafikk som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
5651
BeggeKvartalsvisBreddeBredde er angitt på alle objekter
Tunnelløp uten trafikk uten Bredde
6654
BeggeKvartalsvisHøydeHøyde er angitt på alle objekter
Tunnelløp uten trafikk uten Høyde
7655
BeggeKvartalsvisKjørbarKjørbar er angitt på alle objekter
Tunnelløp uten trafikk uten Kjørbar
8656
BeggeKvartalsvisLengdeLengde er angitt på alle objekter
Tunnelløp uten trafikk uten Lengde
9657
BeggeKvartalsvisNavnNavn er angitt på alle objekter
Tunnelløp uten trafikk uten Navn
10658
BeggeKvartalsvisRømningsvegRømningsveg er angitt på alle objekter
Tunnelløp uten trafikk uten Rømningsveg
11660
BeggeKvartalsvisTypeType er angitt på alle objekter
Tunnelløp uten trafikk uten Type
12659
BeggeKvartalsvisTunnelprofilTunnelprofil er angitt på alle objekter dersom det er definert tunnelprofil
Tunnelløp uten trafikk uten Tunnelprofil der tunnelprofil er definert
13668
BeggeKvartalsvisBelysningsanleggSkal angis dersom det finnes nær objektets egengeometri og ikke er tilknyttet annet tunnelløp
Tunnelløp uten trafikk med belysningsanlegg ikke registrert
14669
BeggeKvartalsvisGrøft, lukkaSkal angis dersom det finnes nær objektets egengeometri og ikke er tilknyttet annet tunnelløp
Tunnelløp uten trafikk med grøft, lukka ikke registrert
15670
BeggeKvartalsvisKamera, overvåkningSkal angis dersom det finnes nær objektets egengeometri og ikke er tilknyttet annet tunnelløp
Tunnelløp uten trafikk med grøft, lukka ikke registrert
16671
BeggeKvartalsvisNødtelefonSkal angis dersom det finnes nær objektets egengeometri og ikke er tilknyttet annet tunnelløp
Tunnelløp uten trafikk med nødtelefon ikke registrert
17672
BeggeKvartalsvisSkiltpunktSkal angis dersom det finnes nær objektets egengeometri og ikke er tilknyttet annet tunnelløp
Tunnelløp uten trafikk med skiltpunkt ikke registrert
18673
BeggeKvartalsvisVifte ventilatorSkal angis dersom det finnes nær objektets egengeometri og ikke er tilknyttet annet tunnelløp
Tunnelløp uten trafikk med vifte/ventilator ikke registrert


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
650Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Tunnelløp uten trafikk skal være registrert0 %0 %

676AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være oppdatert når vegen åpner0 dager0 dager

652Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt dersom det ikke finnes eget vegnett0 %0 %

653Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi2 m2 m

651Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BreddeBredde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

654Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
HøydeHøyde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

655Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KjørbarKjørbar skal være angitt på alle objekter0 %0 %

656Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

657Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

658Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
RømningsvegRømningsveg skal være angitt på alle objekter0 %0 %

660Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

659Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TunnelprofilTunnelprofil skal være angitt dersom det er definert tunnelprofil0 %0 %

668Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBelysnings-strekning0Skal angis dersom det finnes nær objektets egengeometri og ikke er tilknyttet annet tunnelløp0 %0 %

669Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetLukket rørgrøft0Skal angis dersom det finnes nær objektets egengeometri og ikke er tilknyttet annet tunnelløp0 %0 %

670Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetKamera, overvåkning0Skal angis dersom det finnes nær objektets egengeometri og ikke er tilknyttet annet tunnelløp0 %0 %

671Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetNødtelefon0Skal angis dersom det finnes nær objektets egengeometri og ikke er tilknyttet annet tunnelløp0 %0 %

672Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltpunkt0Skal angis dersom det finnes nær objektets egengeometri og ikke er tilknyttet annet tunnelløp0 %0 %

673Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetVifte Ventilator0Skal angis dersom det finnes nær objektets egengeometri og ikke er tilknyttet annet tunnelløp0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen