Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0449 Luminansmåling
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-06-16
Definisjon:Angir målt luminans for en strekning.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11304
OperatørÅrlig
Luminansmåling er registrert
Luminansmåling ikke registrert
21305
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Luminansmåling ikke registrert innen fristen
31306
BeggeÅrligLuminansLuminans er angitt på alle objekter
Luminansmåling uten Luminans
41307
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Luminansmåling uten Geometri, linje
51308
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Luminansmåling som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
61309
BeggeÅrligMåledatoMåledato er angitt på alle objekter
Luminansmåling uten Måledato


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1304Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Luminansmåling skal være registrert0 %0 %

1305AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1306Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LuminansLuminans skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1307Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1308Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

1309Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MåledatoMåledato skal være angitt på alle objekter0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen