Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.380045 Bomstasjon
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-12
Definisjon:Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-03-061Randi SkoglundFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttype. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produkspesifikasjonen.

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

BomstasjonstypeP

EierB

Geometri, punktP

Gratis gjennomkjøring ved HC-brikkeP

InnkrevningsretningP

Navn bompengeanleggB

Navn bomstasjonB

Rushtid ettermiddag, fraB

Rushtid ettermiddag, tilB

Rushtid morgen, fraB

Rushtid morgen, tilB

RushtidsavgiftP

Rushtidstakst liten bilB

Rushtidstakst stor bilB

Takst liten bilB

Takst stor bilB

TimesregelP

VedlikeholdsansvarligB

Vedtatt til årP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
188
OperatørKvartalsvis
Bomstasjon er registrert i NVDB innen gitt frist
Bomstasjon som ikke er registrert innen fristen
289
OperatørKvartalsvis
Bomstasjon er lagt inn
Bomstasjon som ikke er lagt inn
3901BeggeKvartalsvisNavn bompengeanleggNavn bompengeanlegg er angitt dersom det er en offentlig bomstasjon
Offentlig bomstasjon uten navn bompengeanlegg
491
BeggeKvartalsvisVedtatt til årVedtatt til år er angitt på alle objekter
Bomstasjon uten vedtatt til år
592
BeggeKvartalsvisTakst liten bilTakst liten bil er angitt på alle objekter der takst er vedtatt
Bomstasjon uten takst liten bil der takst er vedtatt
693
BeggeKvartalsvisTakst stor bilTakst stor bil er angitt på alle objekter der takst er vedtatt
Bomstasjon uten takst stor bil der takt er vedtastt
794
BeggeKvartalsvisBomstasjonstypeBomstasjonstype er angitt på alle objekter
Bomstasjon uten bomstasjonstype
895
BeggeKvartalsvisGratis gjennomkjøring ved HC-brikkeGratis gjennomkjøring ved HC-brikke er angitt på alle objekter
Bomstasjon uten gratis gjennomkjøring ved HC-brikke
9133
BeggeKvartalsvisTimesregelTimesregel er angitt på alle objekter
Bomstasjon uten timesregel
10266
BeggeKvartalsvisRushtidsavgiftRushtidsavgift er angitt på alle objekter
Bomstasjon uten rushtidsavgift
11271
BeggeKvartalsvisRushtidstakst liten bilRushtidstakst liten bil er angitt dersom rushtidsavgift=ja
Bomstasjon uten rushtidstakst liten bil der rushtidsavgift=ja
12272
BeggeKvartalsvisRushtidstakst stor bilRushtidstakst stor bil er angitt dersom rushtidsavgift=ja
Bomstasjon uten rushtidstakst stor bil der rushtidsavgift=ja
13277
BeggeKvartalsvisRushtid morgen, fraRushtid morgen, fra er angitt dersom rushtidsavgift=ja
Bomstasjon uten rushtid morgen, fra der rushtidsavgift=ja
14278
BeggeKvartalsvisRushtid morgen, tilRushtid morgen, til er angitt dersom rushtidsavgift=ja
Bomstasjon uten rushtid morgen, til der rushtidsavgift=ja
15279
BeggeKvartalsvisRushtid ettermiddag, fraRushtid ettermiddag, fra er angitt dersom rushtidsavgift=ja
Bomstasjon uten rushtid ettermiddag, fra der rushtidsavgift=ja
16280
BeggeKvartalsvisRushtid ettermiddag, tilRushtid ettermiddag, til er angitt dersom rushtidsavgift=ja
Bomstasjon uten rushtid ettermiddag, til der rushtidsavgift=ja
17281
OperatørKvartalsvisNavn bomstasjonNavn bomstasjon er angitt dersom bomstasjonen har et navn
Bomstasjon uten navn bomstasjon for bomstasjon som er gitt et navn
18282
BeggeKvartalsvisEierEier er angitt der dette er påkrevd
Bomstasjon uten eier der dette er påkrevd
19382
BeggeKvartalsvisInnkrevnings-retningInnkrevningsretning er angitt på alle objekter
Bomstasjon uten Innkrevningsretning
20283
BeggeKvartalsvisVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Bomstasjon uten vedlikeholdsansvarlig der dette er påkrevd
21724
BeggeKvartalsvisGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Bomstasjon uten Geometri, punkt
22284
BeggeKvartalsvisGeometri, punktBomstasjonen er riktig plassert
Bomstasjon med stedfestingsnøyaktighet dårligere enn angitt krav
232852BeggeKvartalsvisGeometri, punktAvstanden mellom bomstasjon og kamera som er datterobjekt til bomstasjon
Bomstasjon der kameraet er plassert lengre enn angitt krav fra bomstasjonen
242862BeggeKvartalsvisGeometri, punktAvstanden mellom bomstasjon og vegbom som er datterobjekt til bomstasjon
Bomstasjon der vegbom er plassert lengre enn angitt krav fra bomstasjonen
252872BeggeKvartalsvisGeometri, punktAvstanden mellom bomstasjon og støtpute som er datterobjekt til bomstasjon
Bomstasjon der støtpute er plassert lengre enn angitt krav fra bomstasjonen
261943
BeggeÅrligBomstasjon_Id€Bomstasjon_Id€ er angitt på alle objekter"
{Bomstasjon} uten €Bomstasjon_Id€
271944
BeggeÅrligBompengeanlegg_Id€Bompengeanlegg_Id€ er angitt på alle objekter"
{Bomstasjon} uten €Bompengeanlegg_Id€
281945
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Bomstasjon} uten €Byggeår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
88AktualitetTidsperiode, forsinkelse
-44Skal være registrert i NVDB ved åpning av bomstasjon10 dager10 dager10 dager10 dager
89Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
-45Alle offentlige bomstasjoner skal være registrert0 %0 %0 %0 %
90Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Navn bompengeanleggEgenskapen skal være angitt dersom det er en offentlig bomstasjon0 %0 %0 %0 %
91Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedtatt til årEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
92Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Takst liten bilEgenskapen skal være angitt dersom takst er vedtatt0 %0 %0 %0 %
93Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Takst stor bilEgenskapen skal være angitt dersom takst er vedtatt0 %0 %0 %0 %
94Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BomstasjonstypeEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
95Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Gratis gjennomkjøring ved HC-brikkeEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
133Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TimesregelEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
266Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
RushtidsavgiftEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
271Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Rushtidstakst liten bilDersom Rushtidsavgift=Ja skal egenskapen være angitt0 %0 %0 %0 %
272Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Rushtidstakst stor bilDersom Rushtidsavgift=Ja skal egenskapen være angitt0 %0 %0 %0 %
277Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Rushtid morgen, fraDersom Rushtidsavgift=Ja skal egenskapen være angitt0 %0 %0 %0 %
278Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Rushtid morgen, tilDersom Rushtidsavgift=Ja skal egenskapen være angitt0 %0 %0 %0 %
279Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Rushtid ettermiddag, fraDersom Rushtidsavgift=Ja skal egenskapen være angitt0 %0 %0 %0 %
280Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Rushtid ettermiddag, tilDersom Rushtidsavgift=Ja skal egenskapen være angitt0 %0 %0 %0 %
281Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Navn bomstasjonEgenskapen skal være angitt dersom bomstasjonen er blitt gitt et navn0 %0 %0 %0 %
282Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEgenskapen skal være angitt dersom den eies av andre enn det vegkategorien tilsier0 %0 %0 %0 %
382Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Innkrevnings-retningInnkrevningsrenting skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
283Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligEgenskapen skal være angitt dersom det avviker fra eier eller om eier er en annen enn det vegkategori tilsier0 %0 %0 %0 %
724Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

284Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktKravet gjelder både objekter med egengeometri og metrerte objekter1m1m1m1m
285Konseptuell konsistensMaks tillatt avvikKamera, overvåkningGeometri, punktKamera som er datterobjekt til bomstasjonen skal ha en maksimum avstand til bomstasjon30m30m30m30m
286Konseptuell konsistensMaks tillatt avvikVegbomGeometri, punktVegbom som er datterobjekt til bomstasjonen skal ha en maksimum avstand til bomstasjon30m30m30m30m
287Konseptuell konsistensMaks tillatt avvikStøtputeGeometri, punktStøtpute som er datterobjekt til bomstasjonen skal ha en maksimum avstand til bomstasjon30m30m30m30m
1943Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bomstasjon_IdBomstasjon_Id skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1944Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bompengeanlegg_IdBompengeanlegg_Id skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1945Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB123
NVDB 123 kan brukes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er lagt inn. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen.

Kontroller

4.1. Navn bompengeanlegg
Kontroll av om bomstasjonen er lagt inn i NVDB kan sjekkes opp mot lovlige verdier for egenskapen Navn bompengeanlegg. Her er alle bompengeanleggene listet opp, og en ser når bomstasjonen skal åpnes og tas ned.

4.2. Avstand til datterobjekt
Det er satt krav til maksimal avstand mellom bomstasjon og kamera, vegbom og støtpute som datterobjekt. Denne kontrollen er bare aktuell å gjennomføre der objektene er lagt inn med egengeometri. Beregn i så fall avstanden mellom punktene.