Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.3720451 Sykkelparkering
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-26
Definisjon:Angir område tilrettelagt for sykkelparkering.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Antall sykler totaltP

Geometri, punktP

TakoverbyggP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11183
OperatørÅrlig
Sykkelparkering er registrert
Sykkelparkering ikke registrert
21188
OperatørÅrlig
Leveres sammen med ferdigvegsdata eller som melding fra driftskontrakts-entreprenør
Sykkelparkering ikke levert med ferdigvegsdata ellr gjennom driftskontrakt
31184
BeggeÅrligAntall sykler totaltAntall sykler totalt er angitt på alle objekter
Sykkelparkering uten Antall sykler totalt
41187
BeggeÅrligTakoverbyggTakoverbygg er angitt på alle objekter
Sykkelparkering uten Takoverbygg
51185
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Sykkelparkering uten Geometri, punkt
61186
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Sykkelparkering som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
71999
BeggeÅrligSykkelstativ€Sykkelstativ€ er angitt på alle objekter"
{Sykkelparkering} uten €Sykkelstativ€
81923
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Sykkelparkering} uten €Byggeår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1183Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Sykkelparkering skal være registrert0 %0 %

1188AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1184Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall sykler totaltAntall sykler totalt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1187Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TakoverbyggAntall sykler i stativ skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1186Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1185Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1999Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SykkelstativSykkelstativ skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1923Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen