Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.4160461 Elektrisk anlegg
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-09-08
Definisjon:Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

AnleggsnummerP

BruksområdeP

Bygget etter forskriftP

Bygget etter normP

DriftsattårP

EffektP

EierB

Eier, navnB

FjernavlesingB

Geometri, punktP

Inngår i nødsystemetB

Integrert medB

JordelektrodeP

JordfeilbryterP

JordfeilvarslingP

KundenummerP

MålepunktIDP

MålernummerP

NettselskapP

NettsystemP

Plassering, målerB

SpenningP

VedlikeholdsansvarligB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11499
OperatørÅrlig
Elektrisk anlegg er registrert
Elektrisk anlegg ikke registrert
21500
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Elektrisk anlegg ikke registrert inne fristen
31501
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Elektrisk anlegg uten Geometri, punkt
41502
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Elektrisk anlegg som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
51503
BeggeÅrligNettselskapNettselskap er angitt på alle objekter
Elektrisk anlegg uten Nettselskap
61504
BeggeÅrligKundenummerKundenummer er angitt på alle objekter
Elektrisk anlegg uten Kundenummer
71505
BeggeÅrligMålernummerMålernummer er angitt på alle objekter
Elektrisk anlegg uten Målernummer
81506
BeggeÅrligMålepunktIDMålepunktID er angitt på alle objekter
Elektrisk anlegg uten MålepunktID
91507
BeggeÅrligBruksområdeBruksområde er angitt på alle objekter
Elektrisk anlegg uten Bruksområde
101510
BeggeÅrligAnleggsnummerAnleggsnummer er angitt på alle objekter
Elektrisk anlegg uten Anleggsnummer
111511
BeggeÅrligBygget etter forskriftBygget etter forskrift er angitt på alle objekter
Elektrisk anlegg uten Bygget etter forskrift
121512
BeggeÅrligBygget etter normBygget etter norm er angitt på alle objekter
Elektrisk anlegg uten Bygget etter norm
131513
BeggeÅrligDriftsattårDriftsattår er angitt på alle objekter
Elektrisk anlegg uten Driftsattår
141514
BeggeÅrligEffektEffekt er angitt på alle objekter
Elektrisk anlegg uten Effekt
151518
BeggeÅrligNettsystemNettsystem er angitt på alle objekter
Elektrisk anlegg uten Nettsystem
161521
BeggeÅrligJordelektrodeJordelektrode er angitt på alle objekter
Elektrisk anlegg uten Jordelektrode
171522
BeggeÅrligJordfeilbryterJordfeilbryter er angitt på alle objekter
Elektrisk anlegg uten Jordfeilbryter
181523
BeggeÅrligJordfeilvarslingJordfeilvarsling er angitt på alle objekter
Elektrisk anlegg uten Jordfeilvarsling
191524
BeggeÅrligSpenningSpenning er angitt på alle objekter
Elektrisk anlegg uten Spenning
201519
BeggeÅrligIntegrert medIntegrert med er angitt på alle objekter dersom integrert anlegg
Elektrisk anlegg uten Integrert med
211508
OperatørÅrligPlassering, målerPlassering, måler er angitt på alle objekter dersom måler ikke er synlig fra veien
Elektrisk anlegg uten Plassering, måler
221509
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der Vedlikeholdsansvarlig ikke er States vegvesen
Elektrisk anlegg uten Vedlikeholdsansvarlig
231515
BeggeÅrligEierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier
Elektrisk anlegg uten Eier
241516
BeggeÅrligEier, navnEier, navn er angitt på alle objekter der eier er privat
Elektrisk anlegg uten Eier, navn
251517
BeggeÅrligFjernavlesingFjernavlesing er angitt på alle objekter der det er Fjernavlesing av målerstand
Elektrisk anlegg uten Fjernavlesing
261520
BeggeÅrligInngår i nødsystemetInngår i nødsystemet er angitt på alle objekter der anlegget inngår i nødsystemet
Elektrisk anlegg uten Inngår i nødsystemet
271565
BeggeÅrlig
Elektrisk anlegg som er plassert i tunnel skal være datter til Tunnelløp
Elektrisk anlegg som ikke er datter til Tunnelløp


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1499Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Elektrisk anlegg skal være registrert0 %0 %

1500AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1501Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1502Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1503Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NettselskapNettselskap skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1504Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KundenummerKundenummer skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1505Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MålernummerMålernummer skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1506Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MålepunktIDMålepunktID skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1507Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1510Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AnleggsnummerAnleggsnummer skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1511Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bygget etter forskriftBygget etter forskrift skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1512Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bygget etter normBygget etter norm skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1513Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsattårDriftsattår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1514Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EffektEffekt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1518Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NettsystemNettsystem skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1521Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
JordelektrodeJordelektrode skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1522Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
JordfeilbryterJordfeilbryter skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1523Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
JordfeilvarslingJordfeilvarsling skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1524Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SpenningSpenning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1519Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Integrert medIntegrert med skal være angitt dersom integrert anlegg0 %0 %

1508Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Plassering, målerPlassering, måler skal være angitt dersom måler ikke er synlig fra veien0 %0 %

1509Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1515Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra eier av belysningsanlegg0 %0 %

1516Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

1517Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FjernavlesingFjernavlesing skal være angitt dersom Ja0 %0 %

1520Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Inngår i nødsystemetInngår i nødsystemet skal være angitt dersom Ja0 %0 %

1565Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Elektrisk anlegg som er plassert i tunnel skal være datter til Tunnelløp0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen