Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.6320464 Vannstandsmåler
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-13
Definisjon:Utstyr for å måle vannstand f.eks i pumpesump (uoff).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11588
OperatørÅrlig
Vannstandsmåler er registrert
Vannstandsmåler ikke registrert
21589
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Vannstandsmåler ikke registrert innen fristen
31590
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Vannstandsmåler uten Geometri, punkt
41591
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Vannstandsmåler som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
51592
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Vannstandsmåler uten Eier
61593
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Vannstandsmåler uten Vedlikeholdsansvarlig
71614
BeggeÅrlig
Vannstandsmåler som ligger i tilknytning til tunnelløp skal være datter av tunnelløp
Vannstandsmåler som ikke er datter til Tunnelløp
81952
BeggeÅrligOppsettingsår€Oppsettingsår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Vannstandsmåler} uten €Oppsettingsår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1588Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Vannstandsmåler skal være registrert0 %0 %

1589AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1590Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1591Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1592Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1593Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1614Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Vannstandsmåler som ligger i tilknytning til tunnelløp skal være datter av tunnelløp0 %0 %

1952Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OppsettingsårOppsettingsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen