Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.6240467 Nødstrømsaggregat
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-06-16
Definisjon:Aggregat for å produsere elektrisk strøm.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11310
OperatørÅrlig
Nødstrømsaggregat er registrert
Nødstrømsaggregat ikke registrert
21311
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Nødstrømsaggregat ikke registrert innen fristen
31312
BeggeÅrligTypeType er angitt på alle objekter
Nødstrømsaggregat uten Type
41313
BeggeÅrligEffektEffekt er angitt på alle objekter
Nødstrømsaggregat uten Effekt
51314
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Nødstrømsaggregat uten Geometri, punkt
61315
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Nødstrømsaggregat som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
71318
BeggeÅrligDriftsattårDriftsattår er angitt på alle objekter
Nødstrømsaggregat uten Driftsattår
81316
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Nødstrømsaggregat uten Vedlikeholdsansvarlig
91317
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Nødstrømsaggregat uten Eier
101555
BeggeÅrligEier, navnEier, navn er angitt på alle objekter der eier er privat
Nødstrømsaggregat uten Eier, navn
111563
BeggeÅrlig
Nødstrømsaggregat som er plassert i tunnel skal være datter til tunnelløp
NØdstrømsaggregat som ikke er datter til Tunnelløp


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1310Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Nødstrømsaggregat skal være registrert0 %0 %

1311AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1312Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1313Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EffektEffekt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1314Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1315Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1318Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsattårDriftsattår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1316Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1317Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1555Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

1563Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Nødstrømsaggregat som er plassert i tunnel skal være datter til tunnelløp0 %0 54 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen