Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.6260468 UPS
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-06-16
Definisjon:Reservestrømskilde bla i forbindelse med tunneler.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Batteri, antallP

Batteri, driftstidP

Batteri, kapasitetP

Batteri, spenningP

BruksområdeP

DriftsattårP

EierB

Eier, navnB

Geometri, punktP

SkilletrafoB

SpenningP

Total effektP

VedlikeholdsansvarligB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11538
OperatørÅrlig
UPS er registrert
UPS ikke registrert
21539
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
UPS ikke registrert innen fristen
31540
BeggeÅrligBatteri, antallBatteri, antall er angitt på alle objekter
UPS uten Batteri, antall
41541
BeggeÅrligTotal effektTotal effekt er angitt på alle objekter
UPS uten Total effekt
51542
BeggeÅrligDriftsattårDriftsattår er angitt på alle objekter
UPS uten Driftsattår
61543
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
UPS uten Geometri, punkt
71544
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
UPS som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
81547
BeggeÅrligBatteri, kapasitetBatteri, kapasitet er angitt på alle objekter
UPS uten Batteri, kapasitet
91548
BeggeÅrligBatteri, spenningBatteri, spenning er angitt på alle objekter
UPS uten Batteri, spenning
101549
BeggeÅrligBatteri, driftstidBatteri, driftstid er angitt på alle objekter
UPS uten Batteri, driftstid
111551
BeggeÅrligSpenningSpenning er angitt på alle objekter
UPS uten Spenning
121553
BeggeÅrligBruksområdeBruksområde er angitt på alle objekter
UPS uten Bruksområde
131545
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
UPS uten Eier
141546
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
UPS uten Vedlikeholdsansvarlig
151550
BeggeÅrligEier, navnEier, navn er angitt på alle objekter der eier er privat
UPS uten Eier, navn
161552
BeggeÅrligSkilletrafoSkilletrafo er angitt på alle objekter der skilletrafo er montert
UPS uten Skilletrafo
171615
BeggeÅrlig
UPS som er plassert i tunnel skal være datter til Tunnelløp
UPS som ikke er datter til Tunnelløp


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1538Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle UPS skal være registrert0 %0 %

1539AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1540Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Batteri, antallBatteri, antall skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1541Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Total effektTotal effekt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1542Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsattårDriftsattår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1543Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1544Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1547Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Batteri, kapasitetBatteri, kapasitet skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1548Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Batteri, spenningBatteri, spenning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1549Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Batteri, driftstidBatteri, driftstid skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1551Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SpenningSpenning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1553Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1545Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1546Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1550Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

1552Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SkilletrafoSkilletrafo skal være angitt hvis skilletrafo er montert0 %0 %

1615Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0UPS som er plassert i tunnel skal være datter til Tunnelløp





4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen