Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.5960478 Branndetektor
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-13
Definisjon:Utstyr til å registrere tilløp til brann.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11209
OperatørÅrlig
Branndetektor er registrert
Branndetektor ikke registrert
21210
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Branndetektor ikke registrert innen fristen
31211
BeggeÅrligTypeType er angitt på alle objekter
Branndetektor uten Type
41212
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Branndetektor uten Geometri, punkt
51213
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Branndetektor som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
61214
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Branndetektor uten Eier
71215
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Branndetektor uten Vedlikeholdsansvarlig
81927
BeggeÅrligOppsettingsår€Oppsettingsår€ skal være angitt for nye skjermer og eksisterende skjermer hvor informasjon er tilgjengelig
{Branndetektor} uten €Oppsettingsår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1209Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Branndetektor skal være registrert0 %0 %

1210AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1211Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1212Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1213Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

1214Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1215Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1927Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OppsettingsårOppsettingsår skal være angitt for nye skjermer og eksisterende skjermer hvor informasjon er tilgjengelig0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen