Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0487 Holdeplassutrustning
Versjon:0Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-26
Definisjon:Sted for på og avstigning av kollektivtrafikk.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11734
OperatørÅrlig
Holdeplassutrustning er registrert
Holdeplassutrustning ikke registrert
21735
OperatørÅrlig
Holdeplassutrustning skal være inne i NVDB innen angitt frist
Holdeplassutrustning ikke registrert i NVDB innen fristen
31844
BeggeÅrligType transportmiddel (Test)€Type transportmiddel (Test)€ skal være angitt om det ikke er buss
{Holdeplassutrustning} uten €Type transportmiddel (Test)€
41853
BeggeÅrligUniversell utforming, poeng beregnet (Test)€Universell utforming, poeng beregnet (Test)€
{Holdeplassutrustning} uten €Universell utforming, poeng beregnet (Test)€
51869
BeggeÅrligUniversell utforming, poeng mulig (Test)€Universell utforming, poeng mulig (Test)€
{Holdeplassutrustning} uten €Universell utforming, poeng mulig (Test)€
61760
BeggeÅrligOppslagstavle rutetab, adgang (Test)€Oppslagstavle rutetab, adgang (Test)€ skal være angitt hvis det finnes slik oppslagstavle
{Holdeplassutrustning} uten €Oppslagstavle rutetab, adgang (Test)€
71843
BeggeÅrligOppslagstavle rutetab, høyde overkant (Test)€Oppslagstavle rutetab, høyde overkant (Test)€ skal være angitt hvis det finnes slik oppslagstavle
{Holdeplassutrustning} uten €Oppslagstavle rutetab, høyde overkant (Test)€
81759
BeggeÅrligOppslagstavle rutetab, høyde underkant (Test)Oppslagstavle rutetab, høyde underkant (Test) skal være angitt hvis det finnes slik oppslagstavle
Holdeplassutrustning uten Oppslagstavle rutetab, høyde underkant (Test)
91842
BeggeÅrligRutebanken, stoppunkt_ID (Test)€Rutebanken, stoppunkt_ID (Test)€Skal være angitt om det finnes tilsvarende stoppunkt i Rutebanken
{Holdeplassutrustning} uten €Rutebanken, stoppunkt_ID (Test)€
101851
BeggeÅrligRutebanken, holdeplassnavn (Test)€Rutebanken, holdeplassnavn (Test)€Skal oppgis om holdeplass finnes i Rutebanken. Skal på sikt hentes automatisk fra Rutebanken
{Holdeplassutrustning} uten €Rutebanken, holdeplassnavn (Test)€
111863
BeggeÅrligLeskur, areal tilpasset rullestol (Test)€Leskur, areal tilpasset rullestol (Test)€ skal være angitt om det finnes leskur. Dybde mindre enn 1.5 m kan likevel godkjennes dersom området utenfor er i plan med gulv i takoverbygg/leskur
{Holdeplassutrustning} uten €Leskur, areal tilpasset rullestol (Test)€
121847
BeggeÅrligLeskur, fri bredde innvendig (Test)€Leskur, fri bredde innvendig (Test)€ skal være angitt om det finnes leskur
{Holdeplassutrustning} uten €Leskur, fri bredde innvendig (Test)€
131848
BeggeÅrligLeskur, fri dybde innvendig (Test)€Leskur, fri dybde innvendig (Test)€ skal være angitt om det finnes leskur
{Holdeplassutrustning} uten €Leskur, fri dybde innvendig (Test)€
141856
BeggeÅrligPlattform, lengde (Test)€Plattform, lengde (Test)€Betingelse: skal være angitt om det finnes plattform.
{Holdeplassutrustning} uten €Plattform, lengde (Test)€
151868
BeggeÅrligPlattform, type (Test)€Plattform, type (Test)€ skal være angitt hvis holdeplass for buss
{Holdeplassutrustning} uten €Plattform, type (Test)€
161857
BeggeÅrligPlattform, bredde (Test)€Plattform, bredde (Test)€Betingelse: skal være angitt om det finnes plattform.
{Holdeplassutrustning} uten €Plattform, bredde (Test)€
171854
BeggeÅrligPlattform, dekkekvalitet (Test)€Plattform, dekkekvalitet (Test)€ skal være angitt om det er plattform.
{Holdeplassutrustning} uten €Plattform, dekkekvalitet (Test)€
181858
BeggeÅrligPlattform, belegning (Test)€Plattform, belegning (Test)€ skal være angitt om det er plattform.
{Holdeplassutrustning} uten €Plattform, belegning (Test)€
191859
BeggeÅrligPlattform, kantsteinhøyde påstigning (Test)€Plattform, kantsteinhøyde påstigning (Test)€ skal være angitt om det er plattform
{Holdeplassutrustning} uten €Plattform, kantsteinhøyde påstigning (Test)€
201861
BeggeÅrligPlattform, buss adgang til kant (Test)€Plattform, buss adgang til kant (Test)€ skal være angitt om det er plattform.
{Holdeplassutrustning} uten €Plattform, buss adgang til kant (Test)€
211860
BeggeÅrligPlattform, kantsteinhøyde avstigning (Test)€Plattform, kantsteinhøyde avstigning (Test)€ skal være angitt om det er plattform. Viktig å ha denne også på grunn av at bussen er lavere ved bakre dør enn ved fremre dør
{Holdeplassutrustning} uten €Plattform, kantsteinhøyde avstigning (Test)€
221865
BeggeÅrligPlattform, punkthinder (Test)€Plattform, punkthinder (Test)€ skal være angitt om det er plattform.
{Holdeplassutrustning} uten €Plattform, punkthinder (Test)€
231864
BeggeÅrligPlattform, minstebredde u punkthinder (Test)€Plattform, minstebredde u punkthinder (Test)€ skal være angitt om det er plattform.
{Holdeplassutrustning} uten €Plattform, minstebredde u punkthinder (Test)€
241866
BeggeÅrligSanntids-informasjon (Test)€Sanntidsinformasjon (Test)€ skal være angitt om Ja
{Holdeplassutrustning} uten €Sanntidsinformasjon (Test)€
251867
BeggeÅrligHøyttaler (Test)€Høyttaler (Test)€ skal være angitt om Ja
{Holdeplassutrustning} uten €Høyttaler (Test)€
261862
BeggeÅrligVarselfelt langs perrongkant (Test)€Varselfelt langs perrongkant (Test)€Skal kun angis for trikkeholdeplasser
{Holdeplassutrustning} uten €Varselfelt langs perrongkant (Test)€
271767
BeggeÅrligEier€Eier€ skal være angitt når eier avviker fra vegeier.
{Holdeplassutrustning} uten €Eier€
281739
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarlig€Vedlikeholdsansvarlig€ skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
{Holdeplassutrustning} uten €Vedlikeholdsansvarlig€
291954
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Holdeplassutrustning} uten €Byggeår€
301855
BeggeÅrligGangadkomst, stigning (Test)€Gangadkomst, stigning (Test)€ er angitt på alle objekter"
{Holdeplassutrustning} uten €Gangadkomst, stigning (Test)€
311736
BeggeÅrligTypeType er angitt på alle objekter
Holdeplassutrustning uten Type
321852
BeggeÅrligBelysning (Test)€Belysning (Test)€ er angitt på alle objekter"
{Holdeplassutrustning} uten €Belysning (Test)€
331753
BeggeÅrligLeskur/tak (Test)Leskur/tak (Test) er angitt på alle objekter
Holdeplassutrustning uten Leskur/tak (Test)
341751
BeggeÅrligTaktile indikatorer til påstigning (Test)Taktile indikatorer til påstigning (Test) er angitt på alle objekter
Holdeplassutrustning uten Taktile indikatorer til påstigning (Test)
351757
BeggeÅrligPå- og avstigning (Test)På- og avstigning (Test) er angitt på alle objekter
Holdeplassutrustning uten På- og avstigning (Test)
361758
BeggeÅrligOppslagstavle for rutetabell (Test)Oppslagstavle for rutetabell (Test) er angitt på alle objekter
Holdeplassutrustning uten Oppslagstavle for rutetabell (Test)
371764
BeggeÅrligSykkelparkering (Test)Sykkelparkering (Test) er angitt på alle objekter
Holdeplassutrustning uten Sykkelparkering (Test)
381763
BeggeÅrligSittemulighet (Test)Sittemulighet (Test) er angitt på alle objekter
Holdeplassutrustning uten Sittemulighet (Test)
391845
BeggeÅrligViktighetsnivå (Test)Viktighetsnivå (Test) er angitt på alle objekter"
Holdeplassutrustning uten Viktighetsnivå (Test)
401766
BeggeÅrligBilparkering (Test)Bilparkering (Test) er angitt på alle objekter
Holdeplassutrustning uten Bilparkering (Test)
411840
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter"
Holdeplassutrustning uten Geometri, punkt
421841
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Holdeplassutrustning som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
432000
BeggeÅrligHoldeplasskilt (Test)€Holdeplasskilt (Test)€ er angitt på alle objekter"
{Holdeplassutrustning} uten €Holdeplasskilt (Test)€
441768
BeggeÅrligBilparkering (Test)Det skal være samsvar mellom verdi gitt i feltet Bilparkering (Test) og Parkeringsområde som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning
Holdeplassutrustning uten samsvar mellom feltet Bilparkering (Test) og Parkeringsområde som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning
451769
BeggeÅrligOppslagstavle for rutetabell (Test)Det skal være samsvar mellom verdi gitt i feltet Oppslagstavle for rutetabell (Test) og "Oppslagstavle for rutetabell" som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning
Holdeplassutrustning uten samsvar mellom feltet Oppslagstavle for rutetabell (Test) og "Oppslagstavle for rutetabell" som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning
461770
BeggeÅrligSykkelparkering (Test)Det skal være samsvar mellom verdi gitt i feltet Sykkelparkering (Test) og Sykkelparkering som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning
Holdeplassutrustning uten samsvar mellom feltet Sykkelparkering (Test) og Sykkelparkering som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning
471771
BeggeÅrligLeskur/tak (Test)Det skal være samsvar mellom verdi gitt i feltet Leskur/tak (Test) og Leskur som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning
Holdeplassutrustning uten samsvar mellom feltet Leskur/tak (Test) og Leskur som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1734Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Holdeplassutrustning skal være registrert0 %0 %

1735AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1844Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type transportmiddel (Test)Type transportmiddel (Test) skal være angitt om det ikke er buss0 %0 %

1853Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Universell utforming, poeng beregnet (Test)Universell utforming, poeng beregnet (Test)0 %0 %

1869Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Universell utforming, poeng mulig (Test)Universell utforming, poeng mulig (Test)0 %0 %

1760Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Oppslagstavle rutetab, adgang (Test)Oppslagstavle rutetab, adgang (Test) skal være angitt hvis rutetidsinformasjon finnes på Holdeplassutrustning0 %0 %

1843Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Oppslagstavle rutetab, høyde overkant (Test)Oppslagstavle rutetab, høyde overkant (Test) skal være angitt hvis det finnes slik oppslagstavle0 %0 %

1759Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Oppslagstavle rutetab, høyde underkant (Test)Oppslagstavle rutetab, høyde underkant (Test) skal være angitt hvis rutetidsinformasjon finnes på Holdeplassutrustning0 %0 %

1842Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Rutebanken, stoppunkt_ID (Test)Rutebanken, stoppunkt_ID (Test) Skal være angitt om det finnes tilsvarende stoppunkt i Rutebanken0 %0 %

1851Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Rutebanken, holdeplassnavn (Test)Rutebanken, holdeplassnavn (Test) Skal oppgis om holdeplass finnes i Rutebanken. Skal på sikt hentes automatisk fra Rutebanken0 %0 %

1863Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Leskur, areal tilpasset rullestol (Test)Leskur, areal tilpasset rullestol (Test) skal være angitt om det finnes leskur. Dybde mindre enn 1.5 m kan likevel godkjennes dersom området utenfor er i plan med gulv i takoverbygg/leskur0 %0 %

1847Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Leskur, fri bredde innvendig (Test)Leskur, fri bredde innvendig (Test) skal være angitt om det finnes leskur0 %0 %

1848Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Leskur, fri dybde innvendig (Test)Leskur, fri dybde innvendig (Test) skal være angitt om det finnes leskur0 %0 %

1856Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Plattform, lengde (Test)Plattform, lengde (Test) Betingelse: skal være angitt om det finnes plattform.0 %0 %

1868Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Plattform, type (Test)Plattform, type (Test) skal være angitt hvis holdeplass for buss0 %0 %

1857Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Plattform, bredde (Test)Plattform, bredde (Test) Betingelse: skal være angitt om det finnes plattform.0 %0 %

1854Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Plattform, dekkekvalitet (Test)Plattform, dekkekvalitet (Test) skal være angitt om det er plattform.0 %0 %

1858Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Plattform, belegning (Test)Plattform, belegning (Test) skal være angitt om det er plattform.0 %0 %

1859Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Plattform, kantsteinhøyde påstigning (Test)Plattform, kantsteinhøyde påstigning (Test) skal være angitt om det er plattform0 %0 %

1861Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Plattform, buss adgang til kant (Test)Plattform, buss adgang til kant (Test) skal være angitt om det er plattform.0 %0 %

1860Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Plattform, kantsteinhøyde avstigning (Test)Plattform, kantsteinhøyde avstigning (Test) skal være angitt om det er plattform. Viktig å ha denne også på grunn av at bussen er lavere ved bakre dør enn ved fremre dør0 %0 %

1865Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Plattform, punkthinder (Test)Plattform, punkthinder (Test) skal være angitt om det er plattform.0 %0 %

1864Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Plattform, minstebredde u punkthinder (Test)Plattform, minstebredde u punkthinder (Test) skal være angitt om det er plattform.0 %0 %

1866Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Sanntids-informasjon (Test)Sanntidsinformasjon (Test) skal være angitt om Ja0 %0 %

1867Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyttaler (Test)Høyttaler (Test) skal være angitt om Ja0 %0 %

1862Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Varselfelt langs perrongkant (Test)Varselfelt langs perrongkant (Test) Skal kun angis for trikkeholdeplasser0 %0 %

1767Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier er en annen enn vegeier0 %0 %

1739Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1954Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1855Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Gangadkomst, stigning (Test)Gangadkomst, stigning (Test) skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1736Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1852Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Belysning (Test)Belysning (Test) skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1753Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Leskur/tak (Test)Leskur/tak (Test) skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1751Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Taktile indikatorer til påstigning (Test)Taktile indikatorer til påstigning (Test) skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1757Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
På- og avstigning (Test)På- og avstigning (Test) skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1758Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Oppslagstavle for rutetabell (Test)Oppslagstavle for rutetabell (Test) skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1764Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Sykkelparkering (Test)Sykkelparkering (Test) skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1763Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Sittemulighet (Test)Sittemulighet (Test) skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1845Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Viktighetsnivå (Test)Viktighetsnivå (Test) skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1766Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bilparkering (Test)Bilparkering (Test) skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1840Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1841Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

2000Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Holdeplasskilt (Test)Holdeplasskilt (Test) skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1768Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetParkeringsområdeBilparkering (Test)Det skal være samsvar mellom verdi gitt i feltet Bilparkering (Test) og Parkeringsområde som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning0 %0 %

1769Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetOppslagstavle for rutetabellOppslagstavle for rutetabell (Test)Det skal være samsvar mellom verdi gitt i feltet Oppslagstavle for rutetabell (Test) og "Oppslagstavle for rutetabell" som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning0 %0 %

1770Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSykkelparkeringSykkelparkering (Test)Det skal være samsvar mellom verdi gitt i feltet Sykkelparkering (Test) og Sykkelparkering som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning0 %0 %

1771Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetLeskurLeskur/tak (Test)Det skal være samsvar mellom verdi gitt i feltet Leskur/tak (Test) og Leskur som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen