Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.36005 Rekkverk
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-07
Definisjon:En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101 (231)).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

BruksområdeP

EierB

Geometri, linjeP

LengdeB

OppsettingsårP

Plassering på bruB

RekkverkstypeP

SkinneutrustningB

StolpeavstandB

Utgår_Festet påB

VedlikeholdsansvarligB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1363
OperatørÅrlig
Rekkverk er registrert
Rekkverk ikke registrert
2393
OperatørÅrlig
Objektet skal være inne i NVDB innen angitt frist
Rekkverk ikke registrert inn i NVDB innen fristen
3367
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Rekkverk uten Geometri, linje
4365
BeggeÅrligBruksområdeBruksområde er angitt på alle objekter
Rekkverk uten Bruksområde
5370
BeggeÅrligOppsettingsårOppsettingsår er angitt på alle objekter
Rekkverk uten Oppsettingsår
6375
BeggeÅrligRekkverkstypeRekkverkstype er angitt på alle objekter
Rekkverk uten Rekkverkstype
7368
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Rekkverk som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
8373
BeggeÅrligSkinneutrustningSkinneutrustning er angitt på alle objekter med skinne
Rekkverk uten Skinneutrustning
9366
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Rekkverk uten Eier
10369
BeggeÅrligLengdeLengde er angitt på alle objekter der lenge avviker fra lengde på stedfestinga
Rekkverk uten Lengde
11372
BeggeÅrligPlassering på bruPlassering på bru er angitt på alle objekter som er plassert på bru
Rekkverk uten Plassering på bru
12374
BeggeÅrligStolpeavstandStolpeavstand er angitt på alle objekter med stolper
Rekkverk uten Stolpeavstand
13376
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Rekkverk uten Vedlikeholdsansvarlig
14878
BeggeÅrligStolpeavstandStolpeavstand skal være angitt dersom rekkverktstype er av type med stolper

151885
BeggeÅrligMC-skinneMC-skinne skal være angitt der det finnes.
Rekkverk uten MC-skinne
161886
BeggeÅrligHåndlistHåndlist skal være angitt der det finnes for rekkverk som ikke er av type brurekkverk. Ikke krav om å registrere "Nei".
Rekkverk uten Håndlist
17543
BeggeÅrlig
Et rekkverk avsluttes med en rekkverksende eller koples til et annet rekkverk3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
363Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Rekkverk skal være registrert0 %0 %

393AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Objektet skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

367Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeObjektet måles inn med egengeometri0 %0 %

365Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

370Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OppsettingsårOppsettingsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

375Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
RekkverkstypeRekkverkstype skal være angitt på alle objekter0 %0 %

368Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

373Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SkinneutrustningSkinneutrustning skal være angitt på alle objekter med skinne0 %0 %

366Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt dersom det ikke er den samme som vegeier0 %0 %

369Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt dersom den avviker fra lengde på stedfestinga0 %0 %

372Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Plassering på bruPlassering på bru skal være angitt dersom rekkverk er plassert på bru0 %0 %

374Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
StolpeavstandStolpeavstand skal være angitt dersom rekkverket har stolper0 %0 %

376Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

878Konseptuell konsistensAntall data som ikke er i henhold til regler i det konseptuelle skjemaet
StolpeavstandStolpeavstand skal være angitt dersom rekkverktstype er av type med stolper1885Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MC-skinneMC-skinne skal være angitt der det finnes.0 %0 %

1886Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
HåndlistHåndlist skal være angitt der det finnes for rekkverk som ikke er av type brurekkverk. Ikke krav om å registrere "Nei".0 %0 %

543Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetRekkverksende0Et rekkverk avsluttes med en rekkverksende eller koples til et annet rekkverk0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen