Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.6020500 Nødstasjon
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-04-09
Definisjon:Sted hvor det er plassert utstyr til bruk i nødsituasjoner, f.eks. brannslokker, nødtelefon etc. Utstyr som er plassert utenfor kiosk, men nærmere kiosken enn 20 m skal registreres som en og samme nødstasjon.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Avstand til nødutgangP

Geometri, punktP

PlasseringP

VedlikeholdsansvarligB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11222
OperatørÅrlig
Nødstasjon er registrert
Nødstasjon ikke registrert
21223
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Nødstasjon skal være registrert i NVDB innen gitt frist
31224
BeggeÅrligPlasseringPlassering er angitt på alle objekter
Nødstasjon uten Plassering
41225
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Nødstasjon uten Geometri, punkt
51226
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Nødstasjon som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
61227
BeggeÅrligAvstand til nødutgangAvstand til nødutgang er angitt på alle objekter
Nødstasjon uten Avstand til nødutgang
71291
BeggeÅrligInstalleringsårInstalleringsår er angitt på alle objekter
Nødstasjon uten Installeringsår
81228
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Nødstasjon uten Vedlikeholdsansvarlig


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1222Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Nødstasjon skal være registrert0 %0 %

1223AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1224Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
PlasseringPlassering skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1225Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1226Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1227Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Avstand til nødutgangAvstand til nødutgang skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1291Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
InstalleringsårInstalleringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1228Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen