Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0508 Grøntanlegg
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-06-16
Definisjon:En gruppering av "grøntelementer". En del planter, busker trær kan være fornuftig å gruppere sammen. Dette kan være pga at de ligger samlet og sammen utgjør en større helhet. Det kan i tillegg være driftsmessige årsaker til grupperingen.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Utgår_EierB

Utgår_VedlikeholdsavtaleB

VedlikeholdsansvarligB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11328
OperatørÅrlig
Grøntanlegg er registrert
Grøntanlegg ikke registrert
21329
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Grøntanlegg ikke registrert innen fristen
31331
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Grøntanlegg uten Geometri, linje
41332
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Grøntanlegg som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
51566
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Grøntanlegg uten Eier
61333
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Grøntanlegg uten Vedlikeholdsansvarlig
71334
BeggeÅrlig
Hvis grøntanlegg ligger innenfor en rasteplass skal grøntanlegget være datter til rasteplassen
Grøntanlegg som ikke er datter til rasteplass det ligger innenfor
81335
BeggeÅrlig
Hvis grøntanlegg ligger innenfor et ferjeleie skal grøntanlegget være datter til ferjeleiet
Grøntanlegg som ikke er datter til ferjeleie det ligger innenfor


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1328Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Grøntanlegg skal være registrert0 %0 %

1329AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1331Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1332Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1566Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier0 %0 %

1333Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1334Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetRasteplass0Hvis grøntanlegg ligger innenfor en rasteplass skal grøntanlegget være datter til rasteplassen0 %0 %

1335Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerjeleie0Hvis grøntanlegg ligger innenfor et ferjeleie skal grøntanlegget være datter til ferjeleiet0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen