Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.5260511 Busker
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-13
Definisjon:Det menes her flerårige planter med forvedet overjordsstamme som grener seg fra grunnen, og ikke har tydelig stamme med krone. Busker er normalt lavere enn 5 meter. Omfatter et stort antall slekter, arter og kultivarer/sorter.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11345
OperatørÅrlig
Busker er registrert
Busker ikke registrert
21346
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Busker ikke registrert innen fristen
31347
BeggeÅrligTypeType er angitt på alle objekter
Busker uten Type
41349
BeggeÅrligArealAreal er angitt på alle objekter
Busker uten Areal
51353
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Busker uten Geometri, linje
61354
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Busker som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
71348
BeggeÅrligAntallAntall er angitt på alle objekter der objektet representerer et områder med få busker, f.eks under 5
Busker uten Antall
81350
BeggeÅrligNorsk navnNorsk navn er angitt på alle objekter der Botanisk navn ikke er gitt
Busker uten Norsk navn
91351
BeggeÅrligBotanisk navnBotanisk navn er angitt på alle objekter der Norsk navn ikke er gitt
Busker uten Botanisk navn
101352
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Busker uten Vedlikeholdsansvarlig
111928
BeggeÅrligAnleggsår€Anleggsår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Busker} uten €Anleggsår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1345Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Busker skal være registrert0 %0 %

1346AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1347Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1349Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArealAreal skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1353Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1354Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1348Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AntallAntall skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1350Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Norsk navnNorsk navn skal være angitt for nyanlegg om Botanisk navn ikke er gitt0 %0 %

1351Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Botanisk navnBotanisk navn skal være angitt for nyanlegg om Norsk navn ikke er gitt0 %0 %

1352Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1928Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AnleggsårAnleggsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen