Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0517 Artsrik vegkant
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-06-16
Definisjon:Det kan her legges inn områder som har høy biologisk verdi. Dette vil være nyttig å ta hensyn til ved skjøtsel av vegens sideområde.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

ArealP

Bakgrunn, kortP

Geometri, linjeP

Planteliv/verdiP

Restriksjon grøft/kantrenskP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11394
OperatørÅrlig
Artsrik vegkant er registrert
Artsrik vegkant ikke registrert
21395
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Artsrik vegkan ikke registrert innen fristen
31396
BeggeÅrligArealAreal er angitt på alle objekter
Artsrik vegkant uten Areal
41397
BeggeÅrligPlanteliv verdiPlanteliv/verdi er angitt på alle objekter
Artsrik vegkant uten Planteliv/verdi
51398
BeggeÅrligRestriksjon grøft kantrenskRestriksjon grøft/kantrensk er angitt på alle objekter
Artsrik vegkant uten Restriksjon grøft/kantrensk
61399
BeggeÅrligBakgrunn, kortBakgrunn, kort er angitt på alle objekter
Artsrik vegkant uten Bakgrunn, kort
71400
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Artsrik vegkant uten Geometri, linje
81401
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Artsrik vegkant som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
91403
BeggeÅrligType vegkantType vegkant er angitt på alle objekter
Artsrik vegkant uten Type vegkant


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1394Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Artsrik vegkant skal være registrert0 %0 %

1395AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1396Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArealAreal skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1397Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Planteliv verdiPlanteliv skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1398Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Restriksjon grøft kantrenskRestriksjon grøft/kantrensk skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1399Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bakgrunn, kortBakgrunn, kort skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1400Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1401Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1403Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type vegkantType vegkant skal være angitt på alle objekter0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123