Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.3150518 Siktsone
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-09-08
Definisjon:Siktsone er et areal som krever tiltak for å tilfredsstille siktkrav som ikke tilfredsstilles av kantklipp.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11319
OperatørÅrlig
Siktsone er registrert
Siktsone ikke registrert
21320
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Siktsone ikke registrert innen fristen
31321
BeggeÅrligTypeType er angitt på alle objekter
Siktsone uten Type
41322
BeggeÅrligAreal utenfor kantklippAreal utenfor kantklipp er angitt på alle objekter
Siktsone uten Areal utenfor kantklipp
51325
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Siktsone uten Geometri, linje
61326
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Siktsone som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
71323
BeggeÅrligLengde sekundærvegLengde sekundærveg er angitt på alle objekter der Type = Kryss/avkjørsel og behovet for Siktsone avviker fra normalens krav
Siktsone uten Lengde sekundærveg
81324
BeggeÅrligLengde primærvegLengde primærveg er angitt på alle objekter der Type = Kryss/avkjørsel og behovet for Siktsone avviker fra normalens krav
Siktsone uten Lengde primærveg
91327
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Siktsone uten Vedlikeholdsansvarlig


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1319Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Siktsone skal være registrert0 %0 %

1320AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1321Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1322Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Areal utenfor kantklippAreal utenfor kantklipp skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1325Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1326Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1323Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lengde sekundærvegLengde sekundærveg skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1324Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lengde primærvegLengde primærveg skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1327Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen