Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.3700519 Vegoppmerking, tversgående
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-12-02
Definisjon:Vegoppmerking som ikke har nevneverdig langsgående utstrekning. Eks symbol, sperreområder, piler, tekst, gangfelt og annen tversgående oppmerking.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11981
OperatørÅrlig
Vegoppmerking, tversgående er registrert
Vegoppmerking, tversgående ikke registrert
21982
OperatørÅrlig
Vegoppmerking, tversgående skal være inne i NVDB innen angitt frist
Vegoppmerking, tversgående ikke registrert i NVDB innen fristen
31983
BeggeÅrligType€Type€
{Vegoppmerking, tversgående} uten €Type€
41984
BeggeÅrligLengde€Lengde€ er angitt på alle objekter"
{Vegoppmerking, tversgående} uten €Lengde€
51985
BeggeÅrligBredde€Bredde€ er angitt på alle objekter"
{Vegoppmerking, tversgående} uten €Bredde€
61990
BeggeÅrligGeometri, punkt€Geometri, punkt€ er angitt på alle objekter"
{Vegoppmerking, tversgående} uten €Geometri, punkt€
71991
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
{Vegoppmerking, tversgående} som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
81986
BeggeÅrligTekst, vegvisning€Tekst, vegvisning€ skal være angitt dersom Type = Tekst, vegvisning
{Vegoppmerking, tversgående} uten €Tekst, vegvisning€
91987
BeggeÅrligAntall viketrekanter€Antall viketrekanter€ skal være angitt dersom Type = "Vikelinje"
{Vegoppmerking, tversgående} uten €Antall viketrekanter€
101988
BeggeÅrligAntall romlelinjer€Antall romlelinjer€ skal være angitt dersom type = "Rumlefelt"
{Vegoppmerking, tversgående} uten €Antall romlelinjer€
111989
BeggeÅrligAntall gangfeltstaver€Antall gangfeltstaver€ skal være angitt dersom type = "Gangfelt"
{Vegoppmerking, tversgående} uten €Antall gangfeltstaver€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1981Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Vegoppmerking, tversgående skal være registrert0 %0 %

1982AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1983Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1984Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1985Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BreddeBredde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1990Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1991Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi50 cm50 cm

1986Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Tekst, vegvisningTekst, vegvisning skal være angitt dersom Type = "Tekst, vegvisning "0 %0 %

1987Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall viketrekanterAntall viketrekanter skal være angitt dersom Type = "Vikelinje"0 %0 %

1988Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall romlelinjerAntall romlelinjer skal være angitt dersom Type = "Rumlefelt"0 %0 %

1989Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall gangfeltstaverAntall gangfeltstaver skal være angitt dersom Type = "Gangfelt"0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen