Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0540 Trafikkmengde
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-12-02
Definisjon:Gir informasjon om representativ trafikkmengde for en strekning. Trafikkmengden er beregnet gjennom ÅDT-modul i NorTraf eller anslått.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-02-201Per Ola RoaldFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttype. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produkspesifikasjonen.

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Ansvarlig - idP

Grunnlag for ÅDTP

ÅDT, sluttB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
154
OperatørÅrlig
Er trafikkmengde angitt etter gitt krav
Strekninger uten trafikkmengde, kjør mangellrappor. Ikke påkrevd med data på ramper
2551BeggeÅrlig
Strekningene skal være oppdatert med beregnet trafikkmengde for foregående år innen 28. februar.
.
Strekninger som ikke er oppdatert, andel som ikke har foregående år
3562BeggeÅrligÅDT, totalÅDT total skal være angitt på alle objekter
Strekninger uten ÅDT total
4573BeggeÅrligÅr, gjelder forÅr gjelder for skal være angitt
Trafikkmengde uten år gjelder for eller år gjelder for ikke er oppdatert
5584BeggeÅrligGrunnlag for ÅDTEgenskapen skal være angitt på alle objekter
Strekninger uten kilde
6605BeggeÅrligAnsvarlig - idEgenskapen skal være angitt på alle objeker
Strekninger uten ansvarlig-id
7324
BeggeÅrligÅDT, sluttÅDT, slutt er angitt på alle objekter der ADT, start er angitt. ADT, slutt er forskjellig fra ADT, start
Trafikkmengde uten ÅDT, slutt der ÅDT, start er gitt. Trafikkmengde der ADT, slutt er lik ADT, start når ÅDT start er gitt.
8723
BeggeÅrligÅDT, andel lange kjøretøyÅDT, andel lange kjøretøy er angitt på alle objekter
Trafikkmengde uten ÅDT, andel lange kjøretøy


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
54Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
-61Alle veger som ligger i NVDB ved årsskiftet skal tildeles verdi ved ÅDT-beleggingen i januar/februar. Ramper bør også ha verdi.0 %0 %

55AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Strekningene skal være oppdatert med beregnet trafikkmengde for foregående år innen 15. mars0 %0 %

56Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ÅDT, totalEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

57Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
År, gjelder forEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

58Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Grunnlag for ÅDTEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

60Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Ansvarlig - idEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

324Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ÅDT, sluttEgenskapen skal være angitt når ÅDT, start er gitt, skal ha verdi forskjellig fra ÅDT, start0 %0 %

723Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ÅDT, andel lange kjøretøyÅDT, andel lange kjøretøy skal være angitt på alle objekter0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Fullstendighet må kontrolleres i NVDB 123 eller via mangelrapport fra NVDB Studio

Funksjon for kontrollere
I NVDB 123 er det laget en egen mappe for kontrollerne, kryss av for trafikkmengde og velg HVOR. Mangelrapporten kjøres ved å høgreklikke på trafikkmengde i tegnforklaringen. Kontroll av egenskaper gjøres i Excel. NVDB 123 har en egen knapp for overføring.

Kontroller

4.1. Trafikkmengde
Bruk ta ut trafikkmengde via kontrollermappen i NVDB 123. Høgreklikk i tegnforklaringen og klikk på vis manglende

4.2. ÅDT total
Ta ut data via NVDB 123 og eksporter data til Excell, sjekk kolonnen ådt total, tomme celler = mangel

4.3. År gjelder for
Ta ut data via NVDB 123 og eksporter data til Excell, sjekk kolonnen år gjelder for, tomme celler = mangel

4.4. Grunnlag for ÅDT
Ta ut data via NVDB 123 og eksporter data til Excell, sjekk kolonnen grunnlag for ÅDT, tomme celler = mangel

4.5. Ansvarlig ID
Ta ut data via NVDB 123 og eksporter data til Excell, sjekk kolonnen ansvarlig id er gitt, tomme celler = mangel