Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0570 Trafikkulykke
Versjon:0Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-14
Definisjon:Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang mm. Gjelder primært ulykker med personskader.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Antall alvorlig skadetOStørre, men ikke livstruende skade

Antall drepte i ulykkenOEn person som dør med en gang eller innen 30 dager som resultat av en vegtrafikkulykke

Antall enheterP

Antall lettere skadetOPersoner med mindre skrammer/brudd som ikke krever sykehusinnlegging

Antall meget alvorlig skadetOAlle skader som en tid truer pasientens liv eller fører til varig mén (30-100% medisinsk invaliditet)

UhellskodeP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1323
BeggeÅrlig
Trafikkulykke er registrert
Trafikkulykke ikke registrert
2801
BeggeÅrlig
Alle Trafikkulykker skal være registrert innen angitt frist
Trafikkulykker som ikke er registrert innen angitt frist.
3802
BeggeÅrlig
Avvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Trafikkulykke som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
4798
BeggeÅrligUlykkesdatoUlykkesdato er angitt på alle objekter
Trafikkulykke uten Ulykkesdato
5799
BeggeÅrligUhellskodeUhellskode er angitt på alle objekter
Trafikkulykke uten Uhellskode
61129
BeggeÅrligUlykkesdato€Ulykkesdato€
{Trafikkulykke} uten €Ulykkesdato€
7810
BeggeÅrligAlvorligste skadegradAlvorligste skadegrad er angitt på alle objekter
Trafikkulykke uten Alvorligste skadegrad
8800
BeggeÅrligAntall enheterAntall enheter er angitt på alle objekter
Trafikkulykke uten Antall enheter
9811
BeggeÅrligAnmeldelsesnummerAnmeldelsesnummer er angitt på alle objekter
Trafikkulykke uten Anmeldelsesnummer
10812
BeggeÅrligAntall alvorlig skadetAntall alvorlig skadet er angitt på alle objekter
Trafikkulykke uten Antall alvorlig skadet
11813
BeggeÅrligAntall drepte i ulykkenAntall drepte i ulykken er angitt på alle objekter
Trafikkulykke uten Antall drepte i ulykken
12815
BeggeÅrligAntall lettere skadetAntall lettere skadet er angitt på alle objekter
Trafikkulykke uten Antall lettere skadet
13816
BeggeÅrligAntall meget alvorlig skadetAntall meget alvorlig skadet er angitt på alle objekter
Trafikkulykke uten Antall meget alvorlig skadet
14818
BeggeÅrligBehandlende politidistriktBehandlende politidistrikt er angitt på alle objekter
Trafikkulykke uten Behandlende politidistrikt
15825
BeggeÅrligKilde for ulykkenKilde for ulykken er angitt på alle objekter
Trafikkulykke uten Kilde for ulykken
16830
BeggeÅrligRegistrering statusRegistrering status er angitt på alle objekter
Trafikkulykke uten Registrering status
17831
BeggeÅrligStedfestingens nøyaktighetStedfestingens nøyaktighet er angitt på alle objekter
Trafikkulykke uten Stedfestingens nøyaktighet
18834
BeggeÅrligUhell kategoriUhell kategori er angitt på alle objekter
Trafikkulykke uten Uhell kategori
19835
BeggeÅrligUkedagUkedag er angitt på alle objekter
Trafikkulykke uten Ukedag
20836
BeggeÅrligUlykke registrert avUlykke registrert av er angitt på alle objekter
Trafikkulykke uten Ulykke registrert av
211155
BeggeÅrligRegistreringsdato for fagdata€Registreringsdato for fagdata€ er angitt på alle objekter"
{Trafikkulykke} uten €Registreringsdato for fagdata€
22803
BeggeÅrligUlykkesinvolvert enhetEn Trafikkulykke må minst ha en assosiert Ulykkesinvolvert enhet
Trafikkulykke uten ulykkesinvolvert enhet


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
323Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Trafikkulykker skal være registrert0 %0 %0 %0 %
801AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Alle Trafikkulykker skal være registrert innen angitt frist90 dager90 dager90 dager90 dager
802Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
0Avvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 meter10 meter10 meter10 meter
798Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UlykkesdatoUlykkesdato skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
799Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UhellskodeUhellskode skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
1129Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UlykkesdatoUlykkesdato må være gitt for at objektet kan bli lagret i NVDB0 %0 %0 %0 %
810Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Alvorligste skadegradAlvorligste skadegrad skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
800Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall enheterAntall enheter skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
811Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AnmeldelsesnummerAnmeldelsesnummer skal registreres for politianmeldte ulykker0 %0 %0 %0 %
812Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall alvorlig skadetAntall alvorlig skadet skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
813Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall drepte i ulykkenAntall drepte i ulykken skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
815Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall lettere skadetAntall lettere skadet skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
816Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall meget alvorlig skadetAntall meget alvorlig skadet skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
818Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Behandlende politidistriktBehandlende politidistrikt skal registreres for politianmeldte ulykker0 %0 %0 %0 %
825Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kilde for ulykkenKilde for ulykken skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
830Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Registrering statusRegistrering status skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
831Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Stedfestingens nøyaktighetStedfestingens nøyaktighet skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
834Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Uhell kategoriUhell kategori skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
835Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UkedagUkedag skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
836Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Ulykke registrert avUlykke registrert av skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
1155Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Registreringsdato for fagdataRegistreringsdato for fagdata skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
803Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUlykkesinvolvert enhet0En Trafikkulykke må minst ha en assosiert Ulukkesinvolvert enhet0 %0 %0 %0 %


4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen