Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0571 Ulykkesinvolvert enhet
Versjon:0Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-14
Definisjon:Enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se kjøretøytype.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Antall personer pr enhet i ulykkeP

DekktypeP

KjøretøytypeOInnkluderer også fotgjengere

KryssvegOVegkryss, eller vegkryssing?

RegistreringslandOAngir hvilket land føreren av enheten kommer fra


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11127
BeggeÅrlig
{Ulykkesinvolvert enhet} er registrert
{Ulykkesinvolvert enhet} ikke registrert
21132
BeggeÅrlig
{Ulykkesinvolvert enhet} skal være inne i NVDB innen angitt frist
{Ulykkesinvolvert enhet} ikke registrert i NVDB innen fristen
31130
BeggeÅrligEnhetsbokstav€Enhetsbokstav€
{Ulykkesinvolvert enhet} uten €Enhetsbokstav€
41131
BeggeÅrligKjøretøytype€Kjøretøytype€ er angitt på alle objekter"
{Ulykkesinvolvert enhet} uten €Kjøretøytype€
51133
BeggeÅrligTrafikkulykkeUlykkesinvolvert enhet skal høre til en Trafikkulykke
Ulykkesinvolvert enhet som ikke tilhører en Trafikkulykke
61134
BeggeÅrligUlykkesinnvolvert personUlykkesinvolvert enhet skal ha minst en Ulykkesinvolvert person
Ulykkesinvolvert enhet uten Ulykkesinvolvert person
71135
BeggeÅrligAntall personer pr enhet i ulykkeDette tallet skal stemme med antall Ulykkesinvolvert personer tilknyttet Ulykkesinvolvert enhet
Ulykkesinvolvert enhet uten samsvar med antall personer tilknyttet Ulykkesinvolvert enhet


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1127Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Ulykkesinvolvert enhet skal være registrert0 %0 %0 %0 %
1132AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Ulykkesinvolvert enhet skal registreres sammen med Trafikkulykke innen angitt frist90 dager90 dager90 dager90 dager
1130Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EnhetsbokstavEnhetsbokstav skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
1131Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KjøretøytypeKjøretøytype skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
1133Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTrafikkulykke0Ulykkesinnvolvert enhet skal høre til en Trafikkulykke0 %0 %0 %0 %
1134Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUlykkesinvolvert person0Ulykkesinnvolvert enhet skal ha minst en Ulykkesinnvolvert person0 %0 %0 %0 %
1135Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUlykkesinvolvert personAntall personer pr enhet i ulykkeDette tallet skal stemme med antall Ulykkesinvolvert personer tilknyttet Ulykkesinvolvert enhet0 %0 %0 %0 %


4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen