Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0572 Ulykkesinvolvert person
Versjon:0Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-14
Definisjon:Personer involvert i trafikkulykke.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11124
BeggeÅrlig
{Ulykkesinvolvert person} er registrert
{Ulykkesinvolvert person} ikke registrert
21125
BeggeÅrlig
{Ulykkesinvolvert person} skal være inne i NVDB innen angitt frist
{Ulykkesinvolvert person} ikke registrert i NVDB innen fristen
31126
BeggeÅrlig
Ulykkesinnvolvert person skal være knyttet til en Ulykkesinnvolvert enhet
Ulykkesinvolvert person ikke knyttet til Ulykkesinvolvert enhet
41136
BeggeÅrligPassasjer nummer€Passasjer nummer€ er angitt på alle objekter"
{Ulykkesinvolvert person} uten €Passasjer nummer€
51137
BeggeÅrligSkadegrad€Skadegrad€ er angitt på alle objekter"
{Ulykkesinvolvert person} uten €Skadegrad€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1124Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Ulykkesinvolvert person skal være registrert0 %0 %0 %0 %
1125AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Ulykkesinnvolvert person skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager90 dager90 dager
1126Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUlykkesinvolvert enhet0Ulykkesinnvolvert person skal være knyttet til en Ulykkesinnvolvert enhet0 %0 %0 %0 %
1136Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Passasjer nummerPassasjer nummer skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
1137Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SkadegradSkadegrad skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %


4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen