Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0573 Svingerestriksjon
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2013-03-11
Definisjon:Angir svingerestriksjon. Skiltplate med restriksjoner som f.eks. innkjøring forbudt
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-11-291Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttype. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i Produkspesifikasjonen, se hyperlink...........

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1196
OperatørÅrlig
Svingerestriksjon registrert innen gitt frist
Svingerestriksjon ikke lagt innen fristen
2197
OperatørÅrlig
Svingerestriksjon skal være registrert
Svingerestriksjon som ikke er registrert
3198
BeggeÅrlig
Svingerestriksjonen skal samsvare med skiltet kjøreretning
Svingerestriksjon som ikke samsvarer med skiltet kjøreretning


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
196AktualitetTidsperiode, forsinkelseSvingerestriksjon0Tid fra restriksjon trår i kraft til den er lagt inn/oppdatert i NVDB10 dager10 dager1 år1 år
197Fullstendighet, manglende dataAndel manglende dataSvingerestriksjon0Alle svingerestriksjoner skal være registrert0 %0 %0%0%
198Konseptuell konsistensSamsvar i forhold til konseptuelt skjemaSvingerestriksjon0Der det er skilt med innkjøring forbudt eller påbudt svingeretning skal svingeretningen samsvare med dette. Der vegoppmerkingen viser svingeretning for et kjørefelt i kryss, skal svingerestriksjonene være i samsvar med dette0 %0 %0 %0 %


4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123*
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde og betingede egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen. * Inntil datasettet Svingerestriksjon er tilgjengelig i NVDB 123 brukes skilt og vegbilder til kontroll av data.